Рекламна установа в пресі Офіційне оголошення та положення про рекламу опубліковано в Офіційному віснику

агентство прес-повідомлень
агентство прес-повідомлень

Стало законом Положення про офіційне оголошення та рекламу Агентства преси, яке видає Офіційний вісник від 01 лютого 2023 року під номером 32091. Відповідно до закону, який набуде чинності 01.04.2023, сайти новин в Інтернеті зможуть отримувати рекламу та доходи від Реклами в пресі після досягнення середньомісячного трафіку, визначеного провінціями, зайнятості персоналу та умов очікування.

Правила, які набувають чинності, такі:

  1. Положення про внесення змін до Положення про портал оголошень рекламного агентства «Преса».
  2. Положення про внесення змін до Положення про установу пресової реклами
  3. Офіційне оголошення та Положення про рекламу
  4. Положення про внесення змін до Положення про прийом і розповсюдження офіційних повідомлень і реклами в електронному середовищі

Положення про внесення змін до Положення про портал оголошень рекламного агентства «Преса».

СТАТТЯ 1- 12/12/2020 Оголошення прес-реклами, опубліковане в Офіційній газеті під номером 31332 портал У абзаці першому статті 1 Положення словосполучення «у газетах» замінено на «газетах та інтернет-сайтах новин».
СТАТТЯ 2- У абзаці першому статті 3 цього ж Регламенту «2 го” змінено на “2, 45/А”.
СТАТТЯ 3- Назву статті 5 цього ж Регламенту було змінено на «Зобов’язання бути опублікованими в газетах та на сайтах новин в Інтернеті», а перший абзац було змінено таким чином.
«(1) Відповідно до положень Закону, Указу Президента, нормативно-правових актів та інших законодавчих актів офіційні повідомлення, опубліковані в газетах та на новинних сайтах в Інтернеті відповідно до Закону № на порталі також опубліковано».
СТАТТЯ 4- Те саме правило 6 го Перший абзац статті 4 виправити таким чином.
«(1) Оголошення відповідно до будь-якого законодавчого положення на порталі офіційні оголошення, які є обов'язковими для публікації, оголошення порталу Крім того, воно може бути опубліковано через Орган у газеті чи на сайті новин в Інтернеті, який має право публікувати офіційні оголошення, відповідно до тарифу, визначеного в рамках третього абзацу. Процедури та принципи публікації цих оголошень визначаються Радою директорів».
СТАТТЯ 5- Те саме правило 7 го Словосполучення «Оголошення на сайтах газет» у першому абзаці статті замінено на «Оголошення».
СТАТТЯ 6- 7 цього ж Положення го Наступну статтю додано після неї.
«Оголошення на порталі Офіційні оголошення будуть публікуватися безкоштовно
СТАТТЯ 7/A- (1) Відповідно до закону, президентського указу та нормативних актів, оголошення установ і організацій, пов’язаних з президентом, міністерствами, афілійованими, пов’язаними або спорідненими установами та організаціями та іншими установами та організаціями, які є обов’язковими для опубліковані на власному веб-сайті, також оголошуються. на порталі публікація обов'язкова. Реклама цих оголошень на порталі Плата за її публікацію не стягується.
(2) Офіційні оголошення, оголошення в рамках статті 2004 Закону про виконавче провадження та банкрутство № 114 на порталі Публікується безкоштовно».
СТАТТЯ 7- Після фрази «треті особи» в абзаці першому статті 10 цього ж Регламенту до цієї ж статті додано фразу «не може копіювати, публікувати, опублікувати» та наступний абзац.
«(2) Залучення осіб, перелічених у першому абзаці, до комерційної діяльності залежить від дозволу Органу».
СТАТТЯ 8- 11 цього ж Положення змінюється наступним чином.
«СТАТТЯ 11- (1) У випадках, коли в цьому Регламенті немає положень; Закон № 195, Тариф на офіційну рекламу на відповідний рік, Положення про установу реклами в пресі, Положення про офіційне сповіщення та рекламу, Положення про закупівлю та розповсюдження офіційної реклами та реклами в електронному середовищі, резолюції Загальних зборів Установи та інші відповідні положення законодавства застосовуються.
СТАТТЯ 9- Це Положення 1/4/2023 набирає чинності з.
СТАТТЯ 10- Виконання положень цього Положення здійснює генеральний директор Закладу пресової реклами.

Положення про внесення змін до Положення про установу пресової реклами

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕС-ПОВІДОМЛЕННЯ

СТАТТЯ 1- 12/12/1997 Визнати такими, що втратили чинність, частину другу та статтю 23198 Положення про прес-рекламу, опубліковане в «Офіційному віснику» від 113 під номером XNUMX.
СТАТТЯ 2- Це Положення 1/4/2023 набирає чинності з.
СТАТТЯ 3- Виконання положень цього Положення здійснює генеральний директор Закладу пресової реклами.

Офіційне оголошення та Положення про рекламу

ОФІЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

ПЕРША ЧАСТИНА

Загальні положення

Глава перша

Початкові положення

мета

СТАТТЯ 1- (1) Метою цього Регламенту є визначення кваліфікації та обов’язків періодичних видань, у яких будуть публікуватися офіційні оголошення та реклама, а також забезпечення їх розповсюдження без будь-яких розбіжностей у думках та судовій практиці.

сфера

СТАТТЯ 2- (1) Цей Регламент охоплює сферу застосування, розповсюдження, публікацію офіційних оголошень і реклами, право публікувати офіційні оголошення та рекламу, обов’язки та повноваження посередника, кваліфікацію та обов’язки періодичних видань, які публікуватимуть офіційні оголошення та рекламу, а також положення про процедури та принципи контролю.

(2) На додаток до публікацій новинних і фотоагентств, промисловий цифровий машини За винятком канцелярського приладдя, офісних, настільних або портативних цифрових друкарських машин, комп’ютерних принтерів, копіювальних апаратів і копіювальних машин, опублікованих або відтворених у фаскулах, таких як енциклопедії, бюлетені та застарілі публікації, а також офіційні оголошення та реклама незалежно від їх визначення, якості та кількості. право на публікацію, положення цього Регламенту не поширюються на будь-які цифрові засоби масової інформації, які не мають ознак Інтернет-сайту новин, включаючи веб-сайти новинних та фотоагентств.

(3) Адміністрації в межах центрального уряду, місцеві адміністрації, установи соціального захисту, державні господарські підприємства, підприємства з публічною юридичною особою та філії, більш ніж половина капіталу яких належить цим установам, газети та інтернет-сайти новин, що належать інші установи, засновані законом чи указом президента, чи їхні філії не мають права публікувати офіційні оголошення, а також не публікуються офіційні оголошення в періодичних виданнях, які випускаються професійними прес-організаціями спеціально для свят Рамадану, жертвоприношень і національних свят.

(4) Положення першої частини цього Регламенту застосовуються до тих, хто має право публікувати офіційні повідомлення чи рекламу, а також до всіх періодичних видань, які подали запит на публікацію.

підтримка

СТАТТЯ 3- (1) Цей Регламент, 2/1/1961 Він був підготовлений на основі статей 195, 34, 35, 36/A, 45 та тимчасової 53 Закону про організацію рекламної установи в пресі під номером 9.

визначення

СТАТТЯ 4- (1) У цьому Положенні;

a) Прес-картка: 13/6/1952 У результаті роботи, що підлягає Закону про регулювання відносин між службовцями та працівниками преси № 5953 від 9 р., 6 Закону про пресу № 2004 від 5187 р. го Посвідчення особи, оформлене відповідно до підпункту «н» частини першої статті,

b) Головний дилер: засновано з метою розповсюдження газет, співробітників, транспортних засобів і технічних засобів обладнання Субдилер, якщо такий є, примірників, отриманих від газет, за контрактом, з фізичними умовами або установою, яка доставляє безпосередньо кінцевим дилерам, якщо ні,

c) Період очікування: періоди, визначені відповідно до відповідних статей цього Регламенту для того, щоб періодичні видання отримали право публікувати офіційні оголошення чи рекламу,

ç) Журнал: журнали, які подали запит на публікацію офіційних оголошень або мають право публікувати ці оголошення, період публікації яких становить від щонайменше щотижня до максимум трьох місяців, і включені до п’ятої частини цього Регламенту,

d) Прямий трафік: трафік, створений шляхом введення доменного імені сайту новин в Інтернеті безпосередньо в Інтернет-браузер без будь-якого переспрямування,

e) Рахунок-фактура: 4/1/1961 Рахунок-фактура, виданий відповідно до Закону про податкові процедури від і 213,

f) Працівник інтелектуальної діяльності: особа, яка інтелектуально працює в сферах діяльності, пов’язаних із пресою та телерадіомовленням,

g) Газета: поширені регіональні або місцеві газети, які вимагали або мають право публікувати офіційні оголошення та рекламу,

ğ) Загальна асамблея: Загальна асамблея Інституту реклами в пресі,

h) Індикатор: число, яке визначає місячну квоту офіційної реклами для газет та сайтів новин в Інтернеті, які публікують офіційну рекламу,

ı) Зміст: усі візуальні, звукові чи письмові елементи в періодичних виданнях,

i) İLANBİS (Інформаційна система реклами): система, в якій офіційні оголошення та реклама отримуються в електронному вигляді від рекламодавців, розповсюджуються в періодичних виданнях, а також здійснюються процедури щодо кваліфікації та обов’язків, покладених на періодичні видання Генеральною асамблеєю. ,

к) Оголошення портал: Веб-сайт, на якому пропонуються рекламні послуги та послуги з публікації реклами, що складається з доменного імені «ilan.gov.tr», що належить Агентству прес-реклами та його субдоменів,

k) Підпис: рукописний або безпечний електронний підпис,

l) Інтернет-сайт новин: Інтернет-сайти новин, розташовані в межах Туреччини, створені для представлення новин і коментарів в Інтернеті, публікації свого вмісту за допомогою різноманітних мультимедіа, чия кваліфікація та обов’язки визначаються Генеральною Асамблеєю та пов’язані з на публікацію офіційних оголошень і оголошень,

м) Робочий день: 17/3/1981 Відповідно до положень Закону № 2429 «Про державні та неробочі дні» святкові та робочі дні, крім суботи та неділі,

n) Категорія: умови публікації офіційного оголошення та класифікація, яка є основою для його розповсюдження,

o) щит управління: Рада, створена для нагляду за тим, чи періодичні видання, пов’язані з публікацією офіційних оголошень і реклами, своєчасно та в повному обсязі виконують обов’язки, покладені в цьому Регламенті,

ö) Установа: Інститут реклами в пресі,

p) Зміщення: відображення офіційного повідомлення з газет або сайтів новин в Інтернеті в кількості, що відповідає квоті офіційних оголошень за періоди, коли порушуються умови, визначені Генеральною асамблеєю, до інших газет або сайтів новин в Інтернеті, які мають право публікувати в одному виданні чи квотному місці, пропорційно своїм показникам,

r) Призупинення права на публікацію офіційного оголошення: якщо умови, визначені Генеральною асамблеєю, порушено, і буде встановлено, що така ситуація продовжується, офіційне оголошення не робиться, доки порушення не буде усунено,

s) Кількість переглядів сторінок: кількість, яка виражає загальну кількість переглядів сторінок відвідувачами сайту новин в Інтернеті,

ş) Кінцевий дилер: точка продажу, також відома як зустрічні продажі в секторі друкованих ЗМІ, яка пропонує примірники газет, доставлені головним дилером або субдилером, читачам у спосіб, який вони можуть легко отримати,

т) періодичні видання: газети, журнали та новинні сайти в Інтернеті, які подають декларації відповідно до Закону № 5187 та мають кваліфікацію, визначену цим Положенням,

u) Суб-дилер: засновано з метою розповсюдження газет, працівників, транспортних засобів і технічних засобів обладнання Доставка екземплярів газети, надісланих головним дилером, до кінцевих дилерів, маючи фізичні умови з компанією; місто, округ чи область до головного дилера афілійований бізнес,

ü) Один відвідувач: відвідувач, який входить на сайт новин з однієї IP-адреси та враховується лише один раз,

v) Компенсація: сума офіційного оголошення, що відповідає квоті офіційних оголошень за періоди, протягом яких газета або сайти новин в Інтернеті мали право публікувати, хоча вони були позбавлені публікації, вираховується з інших газет або сайтів новин в Інтернеті які мають право публікувати в тій самій публікації чи квотному місці, пропорційно до відповідної газети чи сайтів новин в Інтернеті. для відображення на сайті новин,

у) Представник юридичної особи: у разі, якщо власником видання є юридична особа, дійсна особа, визначена з числа керівників уповноваженою дирекцією цієї юридичної особи відповідно до Закону № 5187,

z) Публікація лише реклами: періодичні видання, які подали запит на публікацію лише офіційної реклами та виконують умови п’ятої частини,

aa) Широко розповсюджена газета: щоденна газета, що видається однією прес-мовною організацією з тією самою назвою та розповсюджується та пропонується для продажу принаймні на 70% території країни, принаймні в одній провінції в кожному географічному регіоні,

bb) Право на публікацію: мати право на публікацію офіційних оголошень або реклами,

cc) День публікації: Дата, написана на сторінках і тегах газет, і час між 00.00 і 23.59 для кожного дня на сайтах новин в Інтернеті,

çç) Власник мовлення: фізична або юридична особа, зазначена в декларації, поданій згідно із Законом № 5187,

dd) Вид видання: До сфери дії якого із зазначених у декларації, поданій згідно із Законом № 5187, входять газети та журнали,

ee) Місце видання та квота: Відповідно до декларації, поданої згідно із Законом № 5187, місце видання в статті 31 для газет; квоти місць, визначені статтею 53 для сайтів новин в Інтернеті,

ff) Місцева газета: газета, що виходить щодня або принаймні два дні на тиждень, розповсюджується та продається шляхом друку в одному населеному пункті,

gg) Рада директорів: Рада директорів агентства прес-реклами,

вираз буде.

Частина друга

Реклама та реклама

офіційні оголошення

СТАТТЯ 5- (1) В рамках цього Регламенту;

а) Оголошення, які є обов’язковими до публікації відповідно до закону, указу Президента, статуту чи положення,

b) Оголошення, що не мають характеру реклами адміністрацій у сфері центрального уряду, місцевих адміністрацій, установ соціального захисту, університетів, палат і товарних бірж, спілок, асоціацій адвокатів, державних господарських підприємств, організацій, капітал яких більше половини належить публічним юридичним особам та їх афілійованим особам,

офіційний це реклама.

(2) Оголошення, які повинні бути зроблені приватними асоціаціями в рамках підпункту (a) першого абзацу, не вважаються офіційними оголошеннями.

офіційні оголошення

СТАТТЯ 6- (1) Вміст, опублікований у візуальній, звуковій або письмовій формі в періодичних виданнях з метою отримання матеріальної або моральної вигоди, наприклад, набуття популярності за щось чи ідею, або з рекламною метою, вважається рекламою.

(2) Офіційні оголошення, 195 Закону № 42 го Це реклама в періодичних виданнях відомств і організацій, зазначених у підпункті "б" частини першої статті 5 цього Положення, інших установ, утворених законом чи указом Президента, або їх філій.

(3) Офіційні оголошення публікуються через Агентство в періодичних виданнях, які мають право публікувати офіційні оголошення, на розсуд рекламодавців.

(4) Новини, зображення, відео, тексти тощо, які є рекламою чи оголошеннями. вагаючись Вказано, що це реклама або реклама без виходу з кімнати.

Посередницька плата за офіційні оголошення та рекламу

СТАТТЯ 7- (1) Установа забезпечує, щоб офіційні повідомлення та реклама, періодичні видання, які мають право на публікацію, та оголошення Установи на порталі виступає посередником у його публікації.

(2) Установа приймає спеціальні оголошення та оголошення. Публікація, оприлюднення та посередництво спеціальних оголошень і оголошень є безкоштовними в межах дії Закону № 195 та положень цього Регламенту.

Список періодичних видань

СТАТТЯ 8- (1) Установа оприлюднює перелік із назвами періодичних видань, у яких можуть розміщуватися офіційні оголошення та реклама, а також іншу необхідну інформацію в останній робочий день кожного місяця на власних веб-сайтах.

(2) Такі відомості, як отримання або припинення права публікувати офіційні оголошення, відновлення цього права, припинення права публікувати офіційні оголошення та рекламу, а також зміна імені або доменного імені включені до списку.

(3) Газети та інтернет-сайти новин, які перебувають у періоді очікування для отримання права на публікацію офіційних оголошень, також відображаються в списку.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Офіційне оголошення та право на розміщення реклами

Право на публікацію офіційних оголошень

СТАТТЯ 9- (1) Газети та сайти новин в Інтернеті, які повністю та вчасно виконують свої вимоги та обов’язки відповідно до процедур та принципів, визначених відповідно до категорій у цьому Регламенті, мають право публікувати офіційні оголошення.

Право на публікацію офіційних оголошень

СТАТТЯ 10- (1) Періодичні видання, які вимагають лише публікації офіційних оголошень, отримують це право, якщо вони повністю та вчасно виконують свою кваліфікацію та обов’язки відповідно до процедур та принципів, викладених у цьому Регламенті. На періодичні видання поширюються положення частини п’ятої в частині права на публікацію офіційної реклами.

(2) Газети та сайти новин в Інтернеті, які мають право публікувати офіційні оголошення або перебувають у періоді очікування отримання цього права, також мають право публікувати офіційні оголошення. Припиняється також право на публікацію офіційної реклами газет та сайтів новин в Інтернеті, які мають право на публікацію офіційної реклами.

(3) Офіційна реклама надається публікаціям, які випускаються спеціально для свят Рамадан і Курбан-Байрам професійними журналістами з найбільшою кількістю прес-карт і їх вищими організаціями в провінції, де вони розташовані.

Умови отримання права на публікацію

СТАТТЯ 11- (1) Для отримання періодичними виданнями права на публікацію;

а) Створення підписаного офіційного оголошення та реклами або прохання опублікувати лише рекламу, чітко вказавши місце публікації чи квоту,

b) Відповідно до їх запиту, вони мають відповідні положення цього Регламенту та інші умови та кваліфікацію, визначені Генеральною асамблеєю, приймають і виконують покладені на них обов'язки вчасно,

c) завершення визначеного для них періоду очікування шляхом виконання умов цієї статті,

повинен.

Визначення документів для надсилання до установи

СТАТТЯ 12- (1) Генеральна дирекція уповноважена визначати документи, які необхідно вимагати в рамках цього Регламенту.

Повідомлення Установі

СТАТТЯ 13- (1) У рамках цього Регламенту інформація та документи, які надсилаються до Установи через İLANBİS; Він не може бути неправдивим або таким, що вводить в оману, не надає належних прав щодо заявлених питань і не є презумпцією точності чи реальності інформації, яку він містить.

Розділ 4

Транзакції з часом очікування

Час очікування

СТАТТЯ 14- (1) Періодичні видання підлягають періоду очікування, визначеному відповідними частинами цього Регламенту, щоб отримати право на публікацію офіційних повідомлень та/або реклами.

Визначення дати початку періоду очікування

СТАТТЯ 15- (1) Газети або сайти новин в Інтернеті мають подати запит на перевірку не пізніше ніж через 3 місяці після дати, коли їхній запит на публікацію офіційного оголошення зареєстровано в Агентстві. Дата початку періоду очікування визначається як дата, на яку буде встановлено, що в результаті аудиту або експертизи, яку проводить Генеральна дирекція за заявою, встановлено, що вона має умови та кваліфікацію, визначену у положеннях цього Регламенту щодо публікації чи квоти місця.

Зобов'язання в період очікування

СТАТТЯ 16- (1) Газета чи сайт новин в Інтернеті, які підлягають періоду очікування для отримання права на публікацію офіційного оголошення, не можуть публікувати офіційне оголошення до закінчення цього періоду. В іншому випадку застосовуються санкції, передбачені Законом № 195.

(2) Відповідно до інтервалу публікації, зазначеного в декларації, поданій відповідно до Закону № 5187, газети в період очікування; З іншого боку, сайти новин в Інтернеті повинні бути опубліковані таким чином, щоб відповідати вимогам щодо доступності, викладеним у цьому Регламенті, а газети та сайти новин в Інтернеті повинні мати всі інші необхідні кваліфікації та виконувати призначені завдання.

(3) Проте положення першого абзацу статті 113 щодо газет або сайтів новин в Інтернеті в період очікування застосовуються на основі дати початку періоду очікування замість календарного року.

Розділ п'ять

Загальні вимоги до газет та сайтів новин в Інтернеті щодо публікації офіційних повідомлень

сфера

СТАТТЯ 17- (1) У цьому розділі регулюються загальні вимоги, визначені Загальними зборами для початку та продовження права на публікацію офіційних повідомлень газет та сайтів новин в Інтернеті.

Вимоги до команди

СТАТТЯ 18- (1) Газети та сайти новин в Інтернеті зобов’язані наймати працівників громадської думки в кількості та обов’язках, зазначених у другому та третьому розділах.

(2) Працівники інтелектуальної діяльності повинні бути показані в штаті;

а) укладення трудових договорів у письмовій формі та на повний термін відповідно до Закону № 5953,

b) виплата їм заробітної плати в повному обсязі та вчасно відповідно до їхніх контрактів протягом повного дня та повного місяця,

c) вони фактично виконують роботу в обмін на свої обов’язки, визначені їхніми контрактами,

ç) Повідомлення установ соціального страхування, премії та нарахування податків щодо їхньої заробітної плати здійснюються протягом встановленого законодавством періоду та повністю,

г) не займатися комерційною діяльністю, яка принесе їм користь, і не займатися будь-якою іншою діяльністю, окрім професії журналіста,

e) Проживання у виданні чи квотному місці газети чи інтернет-сайту новин, на якому вони працюють,

це обов’язково.

(3) За винятком відповідального керівника, інші працівники інтелектуальної діяльності, які перебувають у територіальних межах тієї самої провінції та сусідніх провінцій, беручи до уваги відстань між місцем видання чи квотою газети чи сайту новин в Інтернеті та місцем місця проживання та засобів громадського транспорту, радіомовлення чи квоти Вони можуть проживати поза місцем свого проживання. У таких випадках Орган вирішує, чи можливе виконання завдання відповідно до мети та постійно. Щонайбільше два експерта громадської думки в 1-й та 2-й категоріях інтернет-сайтів новин; 3., Для тих, хто належить до 4 та 5 категорій, умова проживання за квотою для ідейного працівника не вимагається. При визначенні місця проживання за основу береться перша адреса проживання в системі центрального обліку населення (МЕРНІС).

(4) У разі розірвання письмового трудового договору працівників інтелектуальної власності, які працюють у штаті, роботодавцем або працівником інтелектуальної діяльності, датою розірвання є пункти 5953, 5 і 6 Закону № 7. го визначається відповідно до статей.

Вони можуть бути в загоні

СТАТТЯ 19- (1) Інтелектуальні працівники, які можуть бути включені до штату, повинні мати принаймні одну з таких кваліфікацій і умов:

a) Закінчити комунікаційні факультети вищих навчальних закладів або факультети комунікації інших факультетів або мати еквівалентний диплом, прийнятий Радою вищої освіти.

б) мати прес-карту працівника інтелектуальної праці.

в) працював у ЗМІ не менше 6 місяців без перерви за умови закінчення комунікаційного факультету професійно-технічних навчальних закладів та засвідчив цю роботу.

ç) працював у засобах масової інформації протягом загальних 5953 місяців, принаймні 6 місяців безперервно, відповідно до законодавства про соціальне забезпечення в межах Закону №.

d) Пропрацювати відповідно до законодавства про соціальне забезпечення в рамках Закону № 6 про працівників інтелектуальної праці протягом загальних 15 місяців, принаймні 5953 місяців з яких є безперервними, і підтвердити цю роботу.

e) Пропрацювати в службах новин державних ЗМІ загалом 6 місяців, принаймні 15 місяців безперервно, відповідно до статусу публічного права, та підтвердити цю роботу.

(2) Обмежено тими, хто працює як письменник та ідейний працівник. 22/5/2003 Умови, зазначені в першому абзаці, не застосовуються до осіб, які вважаються інвалідами відповідно до Закону про працю №.

Їх не буде в списку.

СТАТТЯ 20- (1) Концесієвласник газети та інтернет-сайту новин або, якщо є, представник юридичної особи, визначений відповідно до положень Закону № 5187. колектиф партнери компаній, товариства з обмеженою відповідальністю звичайних товариств з обмеженою відповідальністю, партнери з обмеженою відповідальністю товариства з обмеженою відповідальністю, капітал яких поділено на частки, акціонери дочірньої компанії обладнання, обмежений партнери та директори компанії, які представляють компанію в товариствах, партнери, уповноважені представляти компанію в акціонерних товариствах, а також члени ради директорів і аудитори; Вони не можуть брати участь в інтелектуальному складі власних чи інших видань.

(2) Мати, батько, дружина, рідні та пасинки реальної особи, яка володіє газетами та новинними сайтами в Інтернеті, пов’язаними з публікацією офіційних повідомлень, та члени органів управління чи контролю юридичних осіб, усиновлені ними. діти, батьки подружжя, співробітники відповідної газети та сайту новин в Інтернеті не можуть відбутися. Проте положення цього параграфа не застосовуються до осіб, які відповідають вимогам щодо закінчення навчання, зазначеним у підпункті (а) першого абзацу статті 19, і до родичів, які мають прес-картку працівників інтелектуальної діяльності.

Ті, хто працює в кількох періодичних виданнях

СТАТТЯ 21- (1) Якщо працівник інтелектуальної діяльності оголошений до штату більше ніж однієї газети та сайту новин в Інтернеті, пов’язаних з публікацією офіційних повідомлень, він приймається до штату лише однієї з них. За основу цих операцій беруться записи, договори та інші документи установ соціального захисту.

Обов'язок повідомити персонал

СТАТТЯ 22 – (1) Газети та сайти новин в Інтернеті зобов’язані надати Агентству через İLANBİS інформацію та документи щодо працевлаштування, зміни назви, звільнення, податкових і страхових нарахувань працівників інтелектуальної діяльності в їхньому штаті протягом 3 робочих днів. після завершення цих операцій.

зміст

СТАТТЯ 23- (1) У контенті газет та інтернет-сайтів новин за кількістю категорій та показників;

a) Публікувати всі види текстів турецькою мовою, за винятком спеціальних оголошень і реклами,

b) Інші статті, такі як новини, колонки, статті, коментарі, дослідження, інтерв’ю, а також малюнки, візуальні матеріали, фотографії на політичні, економічні, культурні, мистецькі, соціальні, журнальні та спортивні теми, які стосуються публікації чи місця квоти та її оточення, за умови, що воно є оригінальним і сучасним, містить графіку, мультфільми тощо,

c) Актуальні радіо-телевізійні трансляції, чергові аптеки, економічні столи, розважальні заклади, погодні умови тощо, а також такий вміст, як головоломки та астрологія, не повторюються,

ç) Візуальний контент має бути релевантним і пропорційним до текстів новин, а також має бути оформлений відповідно до усталеної практики в пресі,

d) У заголовках зміст новин не спотворюється, не вводить в оману та не створює протиріч,

e) дві третини площі газет і щоденних номерів новин на новинних сайтах в Інтернеті складаються з вмісту, зазначеного в підпункті (b); Принаймні в одній шостій частині змісту новини, створені працівниками інтелектуальної діяльності, які показуються в їхніх штатах, і ті, хто найме письменників, повинні включати власні колонки, за умови, що це принаймні двічі на 7 днів,

Це є обов'язковим.

(2) Газети та сайти новин в Інтернеті можуть також містити вміст іншими мовами за умови, що вони перекладені на турецьку мову.

(3) Газети та сайти новин в Інтернеті зобов’язані публікувати офіційні оголошення та рекламу повними, точними та своєчасними, а також вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення їх легкого читання.

Географічне використання

СТАТТЯ 24- (1) У змісті газет та сайтів новин в Інтернеті;

a) Вказівка ​​інтелектуального працівника, якому належить контент, створений особами, заявленими в штаті,

b) Використання походження відповідних установ та організацій у прес-релізах, заявах та бюлетенях, підготовлених державними установами, організаціями, установами, муніципалітетами та їхніми філіями, іншими місцевими адміністраціями, політичними партіями, неурядовими організаціями тощо,

c) Зазначення відповідної особи або інформаційного агентства в новинах, отриманих шляхом сплати роялті або передплати, залежно від контракту,

ç) Використання слова центр новин у випадках, коли інформація збирається, компілюється та передається працівниками інтелектуальної діяльності,

це обов’язково.

(2) Контент може передаватись через Інтернет із періодичних чи неперіодичних видань за умови вказівки імені та іншої необхідної інформації як джерела походження, що не перевищує 10% кількості новин чи площі.

(3) До 30% кожної новини чи колонки, безпосередньо переданої будь-яким способом чи формою, можна включити. Передачі, здійснені таким чином, не вважаються оригінальним вмістом.

(4) У цитованому змісті, 5/12/1951 Відповідно до відповідних положень Закону про інтелектуальні та художні твори від і 5846 чітко вказано назву цитованої публікації та іншу необхідну інформацію.

Схожість за змістом

СТАТТЯ 25- (1) Подібний зміст не може бути включений у два або більше періодичних видань в одному або різних місцях. При визначенні подібності не враховується підрядний зміст.

(2) Якщо два або більше періодичних видань постійно мають подібний зміст, офіційне оголошення та реклама надається лише одному з видань. При цьому, якщо власником видання є одна і та ж особа, ця особа вибирає видання, яке буде анонсувати та рекламувати. Якщо власниками періодичних видань є різні особи, право на публікацію має те видання, яке доведе, що йому належить право на використання подібного змісту.

Зміна назв газет і доменних імен новинних інтернет-сайтів

СТАТТЯ 26- (1) Назви газет і доменні імена сайтів новин в Інтернеті не можуть складатися зі слів або абревіатур, які можуть суперечити загальним моральним уявленням і громадському порядку.

(2) Інтернет-сайти новин не можуть вимагати зміни доменного імені, якщо рішення про блокування доступу прийнято компетентними органами.

(3) Якщо газети хочуть змінити свої назви та доменні імена веб-сайтів новин, вони надсилають свої запити, включно з новими іменами чи доменними іменами, до Управління у підписаній формі.

(4) Якщо Рада директорів у результаті перевірки дійде висновку, що ім’я або доменне ім’я відповідає першому параграфу, це дозволяє зміну.

(5) Газети та сайти новин в Інтернеті можуть використовувати свої нові назви або доменні імена за умови, що вони повідомлять Агентство щонайменше за 3 робочі дні з дати отримання рішення Ради директорів щодо зміни. Ці зміни оголошуються громадськості на видимому місці перед їх внесенням.

(6) Газети та інтернет-сайти новин зобов'язані оголосити та внести цю зміну не пізніше одного місяця після повідомлення про рішення щодо дозволу на зміну. В іншому випадку публікація продовжується з тією ж назвою або доменним іменем.

(7) Газети та сайти новин в Інтернеті не можуть вимагати зміни назви або доменного імені більше ніж двічі протягом календарного року, за винятком зміни власника видання.

Виставлення рахунків

СТАТТЯ 27- (1) Газети та сайти новин в Інтернеті зобов’язані виставляти рахунок за офіційну рекламу, яку вони публікують, відповідно до принципів і заходів, зазначених у тарифі на офіційні оголошення, а також для всіх періодичних видань відповідно до ціни, розрахованої за тарифами, визначеними їх за спеціальну рекламу та рекламу за вирахуванням комісії Агентства.

(2) Виставлення рахунка-фактури всупереч зазначеним тарифам чи іншим принципам, визначеним у цьому Регламенті, або застосування санкцій згідно з відповідними законами за його невиписку взагалі не перешкоджає діям відповідно до статті 195 Закон №49.

бухгалтерські операції

СТАТТЯ 28- (1) Газети та сайти новин в Інтернеті повинні вести бухгалтерський облік на основі балансу.

обов'язок на робочому місці

СТАТТЯ 29- (1) Газети та сайти новин в Інтернеті зобов’язані продовжувати свою діяльність на робочому місці, присвяченому професії журналіста.

(2) На цьому робочому місці;

а) мати робочу площу не менше 5 квадратних метрів на людину, пропорційно заявленій чисельності працівників інтелектуальної діяльності,

б) необхідні технічні прийоми, які працівники інтелектуальної діяльності використовуватимуть для виконання своєї професії журналіста. ваше обладнання бути знайденим,

c) не займатися будь-якою іншою професійною діяльністю чи комерційною діяльністю, несумісною з професією журналіста, і не використовувати одночасно як місце проживання,

ç) Вивісити табличку з назвою газети та інтернет-сайту новин на видному місці,

повинен.

ДРУГА ЧАСТИНА

Положення щодо газет щодо публікації офіційних повідомлень

Глава перша

Сфера застосування та категорії

сфера

СТАТТЯ 30- (1) Газети, які перебувають у періоді очікування або мають право публікувати офіційні повідомлення, повинні відповідати положенням цього розділу разом із положеннями першої частини.

Місця трансляції

СТАТТЯ 31- (1) Місцями видання газет є:

a) 10/7/2004 Беручи до уваги положення Закону про столичний муніципалітет від 5216/6/3 під номером 2008 та Закону про створення районів у межах столичного муніципалітету та внесення змін до деяких законів від 5747/12/11 під номером 2012, столичний муніципалітет у чотирнадцяти провінціях та у провінціях, які отримали статус столичного муніципалітету та/або межі столичного муніципалітету були перевизначені відповідно до Закону про заснування двадцяти семи округів та внесення змін до деяких законів і указів;

1) провінція Адана, райони Чукурова, Караїсали, Сарічам, Сейхан і Юрегір,

2) Провінція Анкара Алтиндаг, Чанкая, Етімесгут, Гьолбаші, Кечіорен, Мамак, Пурсаклар, райони Сінкан і Єнімахалле,

3) провінція Анталія Аксу, Döşemealtı, Кепез, Kepez ve Kepez округи,

4) Провінція Айдин, район Ефелер,

5) Провінція Баликесір шість вересня і Кареський повіти,

6) Провінція Бурса Гемлік, райони Гюрсу, Кестель, Муданья, Нілюфер, Османгазі та Йилдирим,

7) Провінція Денізлі Меркезефенді і округи Памуккале,

8) Діярбакир, провінція Баглар, Сур, райони Сур і Єнішехір,

9) райони Азізіє, Паландокен і Якутія провінції Ерзурум,

10) Провінція Ескішехір Ескішехір і райони Тепебаші,

11) Провінція Газіантеп Огузелі, райони Шахінбей і Шехіткаміль,

12) Провінція Хатай, повіти Антак'я та Дефне,

13) Острови провінції Стамбул, Arnavutkoyквартира, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Башакшехір, Байрампаша, Бешикташ, Бейкоз, Beylikdüzü, Бейоглу, Бююкчекмедже, Каталджа, Бешикташ, Есенлер, квартираEyüpsultan, Фатіх, Газіосманпаша, Гунгорен, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Kucukcekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Сариєр, Султанбейлі, Султангази, повіти Шіле, Шишли, Тузла, Умраніє, Ускюдар і Зейтінбурну,

14) Ізмір, провінція Балчова, Bayraklı, Борнова, Буджа, Чиглі, Газіемір, Гюзельбахче, Карабаглар, Karşıyaka, райони Конак, Нарлідере та Торбалі,

15) провінція Кахраманмараш і Дулкадіроглу дванадцяте лютого округи,

16) Райони Хаджилар, Інчесу, Коджасінан, Мелікгазі та Талас провінції Кайсері,

17) Провінція Коджаелі Башискеле, Ізміт і Kartepe округи,

18) райони Каратай, Мерам і Сельчуклу провінції Конья,

19) райони Батталгазі та Єшілюрт провінції Малатья,

20) Князі провінції Маніса і Юнусемрем округи,

21) Провінція Мардін Artuklu місто,

22) Середземноморська провінція Мерсін, АкденізТелець та Єнішегірський райони,

23) район Ментеше провінції Мугла,

24) Провінція Орду Altınordu місто,

25) Адапазарі, провінція Сакар'я, Ак'язи, Арифие, Еренлер, Ферізлі, Хендек, Карапюрчек, Сапанджа, Сердиван і Сьогютлю,

26) Провінція Самсун AtakumЯникГази і райони Теккекёй,

27) Провінція Текірдаг Сулейманпаша місто,

28) Провінція Трабзон Ортахісар місто,

29) Провінція Шанлиурфа ЕйюбієХаліліє ve Karaköprü округи,

30) провінція Ван SilkroadТусба та райони Едреміт,

il центрально єдине місце мовлення,

b) 3/7/2005 Адіяман, який має статус центрального муніципалітету, враховуючи Закон про муніципалітет № 5393 від Afyonkarahisar, Агрі, Аксарай, Амасія, Ардахан, Артвін, Бартін, Батман, Байбурт, Біледжик, Бінгол, Бітліс, Болу, Бурдур, Чанаккале, Чанкірі, Чорум, Дюзче, Едірне, Елязиг, Ерзінджан, Гіресун, Гумушане, Хаккарі, Ігдір, Іспарта , Карабюк, Караман, Карс, Кастамону, Кіріккале, Киркларелі, Кіршехір, Кіліс, Кютах'я, Муш, Невшехір, Нігде, Османіє, Різе, Сіірт, Синоп, Сівас, Ширнак, Токат, Тунджелі, Ушак, Ялова, Йозгат і Зонгулдак. єдине центральне місце мовлення,

в) провінція Хатай з Дьортьол, Ерзін Payas повіти; повіти Хасса і Кирихан; з Іскендеруном Арсуз повіти; Провінція Коджаелі Измит, Дарика, Измит і райони Гебзе; Провінція Мугла з Фетхіє Сейдікемер повіти; Провінція Текірдаг Çerkezköy і Капакли райони; Райони Чорлу та Ергене є єдиним місцем мовлення,

ç) Кожен з округів, крім місць мовлення, згаданих у підпунктах (a), (b) і (c) цього пункту, має окреме місце мовлення,

в якості прийнятний.

(2) Процедури та принципи щодо виконання цього Регламенту для нових адміністративних структур, які утворюються в результаті адміністративного поділу та/або злиття, визначаються Радою директорів.

(3) У разі відсутності газети, яка має право видаватись у районах у межах столичного муніципалітету відповідно до законів № 5216, 5747 та 6360, місця видання цих округів вважаються серед місць видання зазначені в підпараграфі (а) першого абзацу для провінції, до якої вони належать.

Категорії

СТАТТЯ 32- (1) За місцем видання газети поділяються на такі категорії:

Частина друга

умови

Час очікування

СТАТТЯ 33- (1) Період очікування газетами отримання права на публікацію офіційних повідомлень становить 36 місяців.

Безперервність в ефірі

СТАТТЯ 34- (1) Газети зобов’язані безперервно видаватись, за винятком законодавчих обмежень.

(2) 32 го 1 зазначено в таблиці в статті., Газети, віднесені до 2, 3, 4 і 5 категорій, виходять щоденно. Однак ці газети не можуть виходити один раз на тиждень, конкретно для повідомленого дня, за умови, що вони вказані в декларації, поданій відповідно до положень Закону №

(3) Газети, що належать до 6 категорії, мають виходити в дні, зазначені в декларації, яку вони подали згідно із Законом № 5187, не рідше двох днів на тиждень.

(4) Газети, які були змушені припинити свій вихід у зв'язку зі страйком, протягом 30 днів після закінчення страйку; За винятком фактичної кількості продажів, якщо вони повторно публікуються шляхом виконання інших необхідних кваліфікацій і обов’язків, вони зберігають право публікувати офіційні оголошення.

(5) Газети не можуть публікуватися за умови, що вони повідомили Орган принаймні за 3 робочі дні до свята Рамадан і жертвопринесення, а також протягом 3 робочих днів у разі форс-мажорних обставин.

Обов'язок доставки

СТАТТЯ 35- (1) Газети, які є основою для іспитів, які мають бути зроблені з метою визначення того, чи кваліфікація та обов’язки, пов’язані з різними статтями цього Регламенту, виконуються своєчасно та в повному обсязі;

a) Принаймні 2 з кожного номера, включаючи додатки, які вважаються документами, з офіційними повідомленнями та рекламою або без них,

b) Сторінки цих випусків будуть опубліковані у форматі файлів, визначеному Установою, через İLANBIS не пізніше 09.00:XNUMX дня, в якому зазначено дату,

Його необхідно відправити в установу.

(2) Газети, що публікуються в провінційних центрах філій, діяльність яких для послуг Агентства здійснюється іншою філією Агентства, а також газети в межах підпунктів (c) і (ç) першого абзацу ст.31, надсилає свої друковані примірники не пізніше 16.00 другого робочого дня після дня публікації зобов’язаний доставити його до відділень Установи до

Вихідні дані та обов'язкові відомості

СТАТТЯ 36- (1) Обов’язкове розміщення його тега в кожному номері газети. У цьому відбитку вказується назва, дата та номер видання, якщо власником видання є реальна особа, якщо це юридична особа, юридична особа, якщо є, фірмове найменування та представник юридичної особи, за наявності видавець, відповідальний керівник (редактор), вид видання та місце адміністрування, контактний телефон, адреса корпоративної електронної пошти, адреса Національної системи електронного сповіщення (ЄЕС) та відомості про друкарню.

(2) Газети; У разі зміни власника видання, представника юридичної особи, видавця, якщо такий є, відповідального керівника (редактора) та місця керування, обов’язково не пізніше першого робочого дня повідомити про це Установу під розписку, а також внести необхідні зміни в тег першого випуску, опублікованого згодом.

(3) Площа, охоплена відбитком, не може перевищувати 140 квадратних сантиметрів.

(4) Газети, місце управління та місце друку яких знаходяться за однією адресою, можуть відображати їх в одній адресі у своїх тегах.

Галузева зошити

СТАТТЯ 37- (1) Відомості про кожен друкований номер газети, що є підставою для права на публікацію офіційних повідомлень. в ІЛАНБІС підлягають обліку у відповідних книгах.

(2) Процедури та принципи ведення бухгалтерського обліку регулюються Радою директорів.

(3) Уся інформація обробляється щодня, за винятком суми повернення, яка має бути записана в книгах. Суми повернення реєструються протягом 10 днів.

(4) Книги, які повинні вести газети, та їх зміст такі:

a) Книга паперу: це книга, в якій реєструється вхід паперу, наданого за рахунком-фактурою, який буде використовуватися в процесах друку газети, і вихід паперу, використаного для друку кожного випуску, на основі ваги. або аркуша, відповідно до техніки друку. Однак ця книга не може зберігатися, якщо документально підтверджено, що папір, який використовується для друку, надається комерційною організацією, яка здійснює друк відповідно до договору.

b) Друкарська книга: це книга, в якій записані загальні, чисті та пошкоджені друковані номери для кожного випуску, місце, час і техніка друку разом із квитанцією про друк або будь-якими документами, які можуть бути еквівалентними, з друку будинок або друкарні, де друкується газета.

c) Книга передплатників: Це книга, в якій зазначаються ім’я та прізвище передплатників, якщо вони є фізичними особами, їхні імена, комерційні найменування, якщо такі є, їх адреси, дати початку та закінчення передплати, а також дата та номер рахунку для підписки. , незалежно від того, чи збирається ціна з дати початку. Газети, які не мають передплатників, не зобов'язані зберігати цю книгу.

ç) Книга продажів: це книга, яка показує інформацію в рахунках-фактурах про те, скільки кожного випуску газети було передано дилеру або дилерам, які займаються розповсюдженням, щоб виставити на продаж у кінцевих дилерів, і скільки не продано, а повернуто, та кількість абонентів, яким були виставлені рахунки, якщо такі були.

Мінімальний персонал

СТАТТЯ 38- (1) Мінімальна кількість, розподіл і обов’язки працівників громадської думки, які повинні бути в штаті газет відповідно до їх категорій, наведені нижче:

(2) Відповідно до цієї статті 1., У газетах 2, 3 і 4 категорій замість кореспондента може бути не менше одного головного редактора.

(3) Основні газети є обов’язковими для найму працівників громадської думки в кількості та на посадах, визначених для 1-ї категорії.

Мінімальна площа

СТАТТЯ 39- (1) Мінімальні щоденні площі, визначені для кожного випуску газети, наведені нижче відповідно до їх категорій:

(2) При визначенні обсягу випуску газети за основу беруться розмір і кількість сторінок.

(3) При розрахунку площі газет;

a) Частини, що перевищують 2,5 сантиметра на полях сторінки,

б) усілякі періодичні чи неперіодичні видання, додатки чи частини того самого чи окремого концесійника, які надаються безкоштовно чи за плату разом із газетою,

розглядати не приймається.

(4) Основні газети повинні відповідати вимогам до площі, визначеним для 1-ї категорії.

Макет сторінки

СТАТТЯ 40- (1) Газети повинні звертати увагу на макет сторінок відповідно до технологічного розвитку; текстів, малюнків, фотографій, графіки та подібних текстів, а також вжиття необхідних запобіжних заходів для того, щоб цей вміст було легко прочитано та зрозуміло.

(2) Новини, колонки, статті, коментарі, інтерв’ю та інші письмові тексти у змісті газет, за винятком заголовків і прожекторів, повинні містити не менше 12 і не більше 14 рядків тексту через кожні п’ять сантиметрів, а також літери не повинні бути менше 8 і більше 10 пунктів, використання обов’язкове.

(3) Обов’язково вказується дата, номер сторінки та назва кожної сторінки газет з урахуванням усталеної практики преси та особливостей техніки друку.

Основи друку

СТАТТЯ 41- (1) Преса газет промисловість і відповідно до розвитку технологій, обов’язковим є звернення уваги на техніку друку, щоб усі види текстів, малюнків, фотографій, графіки, карикатур тощо були легко читаними та зрозумілими.

(2) За винятком канцелярських, офісних, настільних або портативних цифрових друкарських машин, комп’ютерних принтерів, копіювальних апаратів, копіювальних машин; рулонний офсетний/роторний, плоский офсетний друк або промислові цифрові друкарські машини. Проте газети, що виходять у місцях, передбачених підпунктами (31), (2) і (13) абзацу першого частини першої статті 14, друкувати на рулонних офсетних машинах є обов’язковим.

(3) За винятком форс-мажорних обставин, процес друку газет не може бути здійснений раніше 19.00 дня, що передує даті випуску, який буде надруковано, і обов’язковим є завершення щоденного мінімального обсягу фактичних продажів у тому самому друкарні. будинок без перерви.

(4) Газети повинні не пізніше ніж у перший робочий день після зміни місця друку повідомити про це Агентство під підпис.

(5) Сторінки кожного номера газети розташовуються за місцем видання, і 15/7/1950 Він повинен бути надрукований у друкарнях, що діють у межах провінції, де він був виданий відповідно до положень Закону про друкарні від і 5681. Однак газети площею не менше 2,25 квадратних метрів можуть також друкувати в друкарнях за межами провінції, де вони видаються, згідно з тими самими принципами, за умови, що вони повідомлять Орган у підписаній формі. форму заздалегідь.

Принципи розподілу

СТАТТЯ 42- (1) Розповсюдження газет вторинним і кінцевим дилерам за місцем видання повинно здійснюватися через установи, створені з метою розповсюдження періодичних видань. Співробітники, інструменти та техніка розподільного закладу обладнання Обов'язкова наявність усіх видів можливостей, подібних до аналогів за фізичними умовами.

(2) Розповсюдження дилерських продажів основних газет через установи, зазначені в першому абзаці, принаймні на 70% території країни, у кожному географічному регіоні, через установи, згадані в першому абзаці, через суб-дилерів, афілійованих із цими установах на повсякденній основі, а для реалізації цього питання на кінцевих дилерах потрібна документація.

(3) Якщо газети не мають закладу розповсюдження, як зазначено в першому абзаці, за місцем видання; Вони зобов’язані здійснювати свої дилерські продажі через щонайменше двох кінцевих дилерів, враховуючи точки продажу на сайті мовлення, та документувати це питання.

(4) Кожен номер газети обов’язково виставляється на продаж у кінцевих дилерів до 09.00:XNUMX того дня, коли він має свою дату.

(5) Газети зобов’язані вживати необхідних заходів для повідомлення даних про продажі, здійснені через кінцевих дилерів установами, які займаються розповсюдженням.

(6) У разі зміни дилера або дилерів, які розповсюджують газети, необхідно повідомити Агентство за підписом газети не пізніше ніж протягом 3 робочих днів.

Мінімальна ціна продажу та розмір комісії

СТАТТЯ 43- (1) Продажна ціна, яка повинна бути вказана на першій сторінці номера кожного дня видання, не може бути нижчою за 1,50 турецьких лір у місцевих і регіональних газетах і 2 турецьких лір у популярних газетах, включаючи податок на додану вартість .

(2) Комісійна винагорода, що сплачується дилерам, і знижка, яка надається передплатникам, не може перевищувати 40% від суми, зазначеної в газеті. Комісія, яку необхідно сплатити постачальникам абонентів, включена в цю ставку.

(3) Ціна підписки не може бути нижчою за суму, яку можна знайти шляхом множення ціни продажу, визначеної після вирахування знижки, якщо така є, та періоду підписки.

Реселлерські та передплатні продажі

СТАТТЯ 44- (1) Нижче наведені мінімальні фактичні обсяги продажів і повернення, а також ставки, які повинні бути здійснені газетами за місцем видання через дилерів і за передплатою, відповідно до їхніх категорій:

(2) Основні газети зобов’язані виконувати умови продажу та повернення, визначені для 1-ї категорії.

(3) За винятком продажів, здійснених більше одного разу з розумних і прийнятних причин, продажі в кінцевих дилерів фактично здійснюються поодиноко. один за одним зроблено важливо.

(4) Умови, яким мають відповідати підписки, щоб бути включеними до фактичної кількості продажів на день, є такими:

a) Підписки тривалістю менше 1 місяця не враховуються.

б) Кожне число газети, яке має бути доставлене передплатникам до 09.00:XNUMX того дня, коли воно має свою дату, ПЕК або тим, хто займається розповсюдженням абонентів шляхом масової виписки дорожніх листів, і ці операції мають бути документально підтверджені.

в) Кількість газет, переданих передплатникам у зазначений у підпункті (б) час, на яку складено передплатний рахунок, включається до фактичного щоденного продажу. Газети зобов'язані вживати необхідних заходів для з'ясування того, чи знаходяться примірники проданих за підпискою власників передплатників.

(5) від продажу газет через передплату;

а) у газетах із фактичним обсягом продажів до 1.000 екземплярів за кожен опублікований номер; 1 на кожну фізичну особу, підписану на кожен номер; не більше 10 для державних установ, закладів, закладів та філій, неурядових організацій, профспілок та організацій політичних партій; не більше 5 для інших юридичних осіб,

b) у газетах із фактичним обсягом продажів 1.000 або більше за кожен випуск; 1 на кожну фізичну особу, підписану на кожен номер; не більше 20 для державних установ, організацій, установ та філій, неурядових організацій, профспілок та організацій політичних партій; не більше 10 для інших юридичних осіб,

затребуваний Фактична сума продажів може бути включена в кількість передплатників.

Пошук передплатників

СТАТТЯ 45- (1) Установа може ex officio перевірити, чи виконуються обов'язки, визначені по відношенню до абонентів.

(2) В результаті будь-якого дослідження, яке буде проводити Установа; Якщо буде встановлено, що кількість передплатників падає нижче мінімальної кількості фактичних продажів або залишається вище цієї кількості, але 15% або більше передплатників фактично не продовжують, право на видання газети призупиняється.

(3) Якщо дата, на яку припиняється право на публікацію, не може бути визначена відповідно до другого абзацу, датою виставлення рахунка-фактури передплатника, дата передплати якого є найдавнішою, серед передплатників, які вважаються недійсними, вважається вважається датою призупинення.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Умови індикатора та цифри щодо квоти офіційного оголошення

Основні показники

СТАТТЯ 46- (1) Кількість показників на основі місячної квоти офіційних повідомлень газет;

а) Серед популярних газет ті, що виходять щоденно 180, ті, що не виходять раз на тиждень 1,

б) Ті, що виходять щодня в центрі міст 150, ті, що не виходять раз на тиждень 1,

в) В районах 150 видавалося кожного дня тижня, 6 публікувалося 130 днів, 5 публікувалося 100 днів, 4 публікувалося 80 дні, 3 публікувалося 60 дні, 2 публікувалося 40 дні,

в якості Було виявлено.

Додаткові умови вказівки

СТАТТЯ 47- (1) Щоб газети отримували користь від додаткових показників;

a) Опублікувати офіційне оголошення протягом щонайменше 6 місяців,

b) Виконайте вимогу додаткового показника принаймні 1 місяць назад,

c) подання своїх запитів до Уповноваженого органу в підписаній формі за умови, що вони чітко вказують статтю, в якій положення, що підлягає застосуванню додаткового індикатора, регулюється цим Регламентом,

повинен.

(2) Датою, з якої газети почнуть користуватися додатковим індикатором, є дата, коли запит буде зареєстровано в документах Установи, якщо Установа визначить, що умови першого абзацу виконано.

Показник додаткової штатної площі

СТАТТЯ 48- (1) У своїх кадрах, пропорційно до обов'язків і чисельності мінімуму інтелектуальних працівників, які мають кваліфікацію, зазначену в 18-й і 19-й статтях і визначену в 38-й статті;

а) мати в штаті в 2 рази більше ідейників;

1) 3,00/1 газет площею не менше 3 квадратних метрів, які широко розповсюджуються і місцем видання яких є Стамбул,

2) 2,25/1 інших газет площею не менше 3 квадратних метрів,

б) Серед звичайних газет, у яких працює в 3 рази більше працівників інтелектуальної діяльності, ті, що мають площу не менше 3,70 квадратних метрів, із розрахунку 2/3,

ek застосовується індикатор.

Індикатор вкладення для друку

СТАТТЯ 49- (1) За умови, що в кожній провінції є щонайменше 5.000 щоденних газет;

а) 2/1 опублікованих у 6 провінціях,

б) 3/1 опублікованих у 3 провінціях,

ek застосовується індикатор.

Розподільний додатковий індикатор

СТАТТЯ 50- (1) Співробітники, інструменти та техніка, здатні здійснювати розповсюдження періодичних видань обладнання і останній пункт, пов’язаний з цими установами, шляхом представлення повного щоденного мінімуму фактичних продажів разом із місцем публікації принаймні в одній провінції в кожному географічному регіоні на щоденній основі принаймні в 70% країни, через заклади, які мають усілякі можливості, подібні до своїх аналогів за фізичними умовами Додатковий показник у розмірі 1/3 застосовується до поширених газет, які продаються у дилерів і засвідчують цей випуск за запитом.

Індикатор доповнення до продажів

СТАТТЯ 51- (1) Поширені газети площею не менше 3,00 квадратних метрів та газети 1-ї та 2-ї категорії;

a) За ставкою 10.000/3.000 для тих, хто має щоденні фактичні продажі понад 1 3 одиниць і які здійснюють щонайменше XNUMX XNUMX з цих продажів через дилерів,

b) Ті, у кого щоденні фактичні продажі перевищують 25.000 5.000 і які реалізують принаймні 1 2 з цих продажів через дилерів за ставкою XNUMX/XNUMX,

c) Для тих, хто має щоденні фактичні продажі понад 50.000 10.000 одиниць і хто реалізує принаймні 1 XNUMX з цих продажів через дилерів, за ставкою XNUMXx,

ç) Ті, хто має щоденні фактичні продажі понад 100.000 15.000 одиниць і які реалізують принаймні 1,5 XNUMX з цих продажів через дилерів, у XNUMX рази,

d) Ті, у кого щоденні фактичні продажі перевищують 150.000 20.000 одиниць і які здійснюють принаймні 2 XNUMX з цих продажів через дилерів за подвійною ставкою,

ek застосовується індикатор.

(2) 2,25 площею не менше 3 кв., З місцевих та районних газет 4-5 категорій;

a) За ставкою 1.000/500 для тих, хто має щоденні фактичні продажі понад 1 6 одиниць і які здійснюють щонайменше XNUMX XNUMX з цих продажів через дилерів,

b) Ті, у кого щоденні фактичні продажі перевищують 2.500 1.000 і які реалізують принаймні 1 4 з цих продажів через дилерів за ставкою XNUMX/XNUMX,

c) За ставкою 5.000/2.000 для тих, хто має щоденні фактичні продажі понад 1 і хто реалізує принаймні 3 з цих продажів через дилерів,

ç) Ті, у кого щоденні фактичні продажі перевищують 10.000 3.000 і які здійснюють щонайменше 1 2 з цих продажів через дилерів,

ek застосовується індикатор.

Третя частина

Положення щодо сайтів новин в Інтернеті, пов’язаних із публікацією офіційних оголошень

Глава перша

Сфера застосування та категорії

сфера

СТАТТЯ 52- (1) Інтернет-сайти новин, які перебувають у періоді очікування або мають право публікувати офіційні оголошення, повинні відповідати положенням цього розділу разом із положеннями першої частини.

Категорії

СТАТТЯ 53- (1) Категорії сайтів новин в Інтернеті відповідно до їх квоти є такими:

(2) Категорії інтернет-сайтів новин, які підпадають під дію цієї статті, визначаються на основі меж провінцій, а також районів, які також включені в цю квоту.

(3) Загальна категорія; один., Незалежно від того, яка з 2, 3, 4 і 5 категорій 77 го Це квотне місце, де також розміщуватимуться інтернет-сайти новин з певними вимогами для публікації офіційних повідомлень, перелічених у першому абзаці статті. Інтернет-сайти новин у Загальній категорії також можуть отримати вигоду від офіційних оголошень у квотних місцях, створених на основі кордонів провінцій.

Частина друга

умови

Час очікування

СТАТТЯ 54- (1) Період очікування публікації офіційних оголошень на сайтах новин в Інтернеті становить 24 місяці.

(2) Для отримання виняткового права на публікацію офіційного повідомлення, підписаного 1., Період очікування тривалістю 2 місяців поширюється на сайти новин в Інтернеті, які вдвічі перевищують мінімальну кількість персоналу та щоденну мінімальну кількість контенту, визначені для 3-ї, 4-ї, 5-ї або 2-ї категорій, і в 4 рази перевищують мінімальну кількість унікальних відвідувачів на день. Інтернет-сайти новин, які отримали право публікувати офіційну рекламу в рамках цього пункту, повинні продовжувати виконувати умови, визначені в цьому пункті, принаймні 6 місяців після отримання права на публікацію. В іншому випадку права на публікацію припиняються.

(3) Сайти новин в Інтернеті, які отримали право на публікацію шляхом завершення періоду очікування відповідно до другого абзацу, також отримують переваги від додаткових показників, за якими вони відповідають умовам.

Концесійна власність

СТАТТЯ 55- (1) Концесіонер інтернет-сайтів новин;

a) Якщо він є фізичною особою, ця особа є громадянином Туреччини,

b) Якщо це юридична особа, 51% її капіталу належить громадянам Туреччини, а представники юридичної особи, голова ради директорів, заступник голови, більшість членів ради директорів і генеральний менеджер , і більшість голосів в органах прийняття рішень мають фізичні або юридичні особи, які є громадянами Турецької Республіки,

це обов’язково.

(2) Місце проживання реальних осіб, зазначених у першому абзаці, повинно бути розташоване в Туреччині, а юридичні особи повинні діяти в Туреччині.

Безперервність в ефірі

СТАТТЯ 56- (1) Інтернет-сайти новин зобов’язані продовжувати трансляцію безперервно, за винятком форс-мажорних обставин і правових обмежень.

(2) Інтернет-сайти новин, які були змушені призупинити свої публікації через страйк, повинні продовжувати публікувати офіційні оголошення протягом 30 днів після закінчення страйку, за умови, що вони продовжать свої публікації, виконуючи інші необхідні кваліфікації та обов’язки, за винятком інформації про трафік відвідувачів. умови.

(3) Трафік відвідувачів і умови вмісту не запитуються на сайтах новин в Інтернеті в дні, що збігаються з Рамаданом і святами жертвоприношень, за умови, що вони повідомлять Орган принаймні за 3 робочі дні наперед.

Зобов'язання зберігати вміст

СТАТТЯ 57- (1) Сайти новин в Інтернеті зобов’язані подавати вміст, який вони зберігають відповідно до статті 5187 Закону № 10, на запит Уповноваженого органу у спосіб, який дозволяє перегляд.

(2) Інтернет-сайти новин зобов’язані вживати необхідних заходів для повідомлення про вміст, який вони публікують, та інформацію про відвідування користувачів їхніх сайтів на запит Установи.

Вихідні дані та контактна інформація

СТАТТЯ 58- (1) На сайтах новин в Інтернеті обов’язковим є вихідні дані під заголовком повідомлення, до якого користувачі можуть отримати доступ безпосередньо з головної сторінки. Під цією назвою; Якщо власником видання є фізична особа, якщо це юридична особа, то юридична особа, якщо вона є, фірмове найменування та представник юридичної особи, якщо є, видавець, відповідальний керівник (редактор), місце управління, контактний телефон, адреса корпоративної електронної пошти, адреса ЄЕСТ та місце Інформація про постачальника обов’язкова.

(2) Інтернет-сайти новин; У разі зміни власника видання, представника юридичної особи, видавця, за наявності, відповідального керівника (редактора) та місця управління, обов’язково повідомити Агентство підписаним примірником про зміни в перший робочий день за адресою: останнє та внести необхідні зміни в розділ повідомлення того ж дня.

(3) Інтернет-сайти новин повинні повідомляти Агентство про зміни хостинг-провайдера за підписом не пізніше ніж за один робочий день.

Мінімальний персонал

СТАТТЯ 59- (1) Нижче наведено мінімальну кількість, розподіл і обов’язки працівників громадської думки, які повинні бути в штаті сайтів новин в Інтернеті відповідно до їхніх категорій:

Мінімальна кількість новин і контенту

СТАТТЯ 60- (1) Мінімальна кількість новин для публікації на сайтах новин в Інтернеті наведена нижче відповідно до їхніх категорій:

(2) Обов’язковим є включення інформації про дату та час у новини та колонки у змісті сайтів новин в Інтернеті. Дата й час, коли вміст було запропоновано вперше, а також інформація про подальше оновлення вказуються на вмісті, який не змінюватиметься під час кожного доступу до нього.

Мінімальна інформація про трафік відвідувачів

СТАТТЯ 61- (1) Інформація про щоденний мінімальний трафік відвідувачів сайтів новин в Інтернеті наведена нижче відповідно до їхніх категорій:

(2) Обов’язково, щоб не менше 15% кількості унікальних відвідувачів за категоріями та показниками становили безпосередні відвідувачі.

(3) 1., Середньодобовий час перебування відвідувачів новинних інтернет-сайтів 2, 3, 4 та 5 категорій становить не менше 1 хвилини; У загальній категорії обов’язкова наявність не менше 2 хв.

(4) В інформації про трафік відвідувачів беруться до уваги внутрішні джерела. Однак 5% відвідувачів з-за кордону включені в дані про трафік відвідувачів новинних інтернет-сайтів у загальній категорії.

(5) Сайти новин в Інтернеті зобов’язані надавати інформацію про трафік відвідувачів за кожен день трансляції через İLANBIS до 17.00:XNUMX наступного дня на запит Адміністрації.

(6) Інтернет-сайти новин повинні використовувати інструмент вимірювання, визначений Органом, який збирає інформацію про трафік відвідувачів.

Принципи проектування та кодування

СТАТТЯ 62- (1) Сайтам новин в Інтернеті необхідно приділяти увагу техніці дизайну та кодування відповідно до технологічних розробок, щоб усі види текстів, зображень, фотографій, графіки, карикатур тощо були зрозумілими, а також мати відношення до текстів такого змісту та легко читатися.необхідні запобіжні заходи.

Серйозне порушення трафіку відвідувачів

СТАТТЯ 63- (1) Будь-яка навмисна та шахрайська поведінка, будь-яким відомим або розробленим у майбутньому методом, спрямована на часткове або повне запобігання, зрив або порушення виконання обов’язків установи рівномірно поширювати офіційні оголошення між періодичними виданнями з певними вимогами та умовами. або незаконно впливати на квоти розповсюдження реклами та інформацію про трафік відвідувачів шляхом здійснення транзакцій маніпуляції не можна зробити.

(2) Інтернет-сайти новин; з кібератаками інших маніпуляції Він зобов’язаний негайно письмово повідомляти Управління інформаційних технологій та зв’язку про будь-яку ситуацію, яка створює враження такої, що має місце, та вживати необхідних технічних заходів з моменту виникнення такої ситуації. Після подання заявки необхідно негайно повідомити філії Агентства про цю ситуацію та вжиті у відповідь заходи таким чином, щоб вони могли вжити заходів щодо обов’язку офіційного оголошення та розповсюдження реклами.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Умови індикатора та цифри щодо квоти офіційного оголошення

Основні показники

СТАТТЯ 64- (1) Кількість показників на основі місячної офіційної рекламної квоти новинних інтернет-сайтів становить 150.

Додаткові умови вказівки

СТАТТЯ 65- (1) Для того, щоб сайти новин в Інтернеті отримували користь від додаткових показників;

a) Опублікувати офіційне оголошення протягом щонайменше 6 місяців,

b) Виконайте вимогу додаткового показника принаймні 1 місяць назад,

c) подання своїх запитів до Уповноваженого органу в підписаній формі за умови, що вони чітко вказують статтю, в якій положення, що підлягає застосуванню додаткового індикатора, регулюється цим Регламентом,

повинен.

(2) Датою, коли сайти новин в Інтернеті почнуть користуватися перевагами додаткового індикатора, є дата, коли запит буде подано до архіву Установи, якщо Орган визначить, що умови першого абзацу виконано.

Індикатор поповнення складу

СТАТТЯ 66- (1) З сайтів новин в Інтернеті, пропорційно до обов’язків і кількості мінімального персоналу інтелектуальних працівників, які мають кваліфікацію, зазначену в статтях 18 і 19 і визначену для них у статті 59;

а) 2/1 для тих, у кого в штаті вдвічі більше ідейників,

б) 3/1 ставки для тих, хто має в 4 рази більше ідейників у своєму штаті,

ek застосовується індикатор.

Додатковий показник відвідуваності

СТАТТЯ 67- (1) Мінімальна кількість працівників громадської думки, що належать до їхніх категорій із сайтів новин в Інтернеті;

а) Мінімальна кількість унікальних відвідувачів, щонайменше вдвічі більше залучає;

1) 1,5/1 для тих, хто більше ніж в 3 рази,

2) 2/1 для тих, хто більше ніж в 2 рази,

b) ставка в 3 раз для тих, хто використовує щонайменше в 3 рази більше відвідувачів і чия мінімальна кількість унікальних відвідувачів перевищує 1 рази,

ek застосовується індикатор.

Додатковий індикатор рекламної комунікації

СТАТТЯ 68- (1) Оголошення установи на порталі Щодня щонайменше 3 різних оголошення з опублікованих оголошень; Серед соціальних мереж, визначених Установою, додатковий показник 1/6 застосовується до тих, хто ділиться у власних облікових записах, визначених Установою.

(2) Ті, хто бажає отримати вигоду від додатка додаткового індикатора, зазначеного в першому абзаці, повинні вказати свої облікові записи в соціальних мережах на веб-сайті таким чином, щоб відвідувачі могли легко їх побачити на головній сторінці.

(3) У випадку, якщо буде встановлено, ex officio або за скаргою, що сайти новин в Інтернеті, які отримують вигоду від застосування додаткового показника згідно з першим параграфом, порушують Рішення Генеральної Асамблеї про принципи етики преси в статті 195 Закону № 49 про організацію медичного рекламного закладу в вмісті своїх облікових записів у соціальних мережах Інтернет-сайти новин не можуть користуватися положеннями першого абзацу протягом періоду, що не перевищує 2 місяців, за рішенням Правління директори.

ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА

Розповсюдження та публікація офіційних оголошень

Глава перша

Загальні принципи

Принцип розповсюдження та публікації офіційних повідомлень

СТАТТЯ 69- (1) Офіційні оголошення розповсюджуються в газетах та на сайтах новин в Інтернеті, які мають право публікувати офіційні оголошення, визначені Органом, відповідно до процедур і принципів, викладених у цьому Регламенті, відповідно до законодавства, яке зобов’язує публікацію офіційних повідомлень.

(2) Під час розповсюдження офіційних повідомлень виконуються запити відповідно до правової основи повідомлень.

(3) Офіційні оголошення; Якщо не вказано інше, він публікується в загальних випусках газет і відображається на сайтах новин в Інтернеті по всій Туреччині.

(4) Офіційні повідомлення також публікуються через цифрову дошку Агентства, яка розміщується на головній сторінці новинних сайтів в Інтернеті та на видимому місці.

Відображення, розміщення та вимірювання офіційних оголошень

СТАТТЯ 70- (1) Газети або сайти новин в Інтернеті чи реклама на порталі Процедури щодо організації та вимірювання офіційних повідомлень, які будуть опубліковані, повинні здійснюватися відповідно до процедур і принципів, визначених у Розкладі цін на офіційні оголошення.

(2) Заяви, що суперечать Офіційному оголошенню, не враховуються під час виставлення рахунків.

(3) Спосіб, у який офіційні оголошення відображатимуться на сайтах новин в Інтернеті, у яких областях і як вони будуть публікуватися, визначається Радою директорів. Ціна, гарнітура, розмір, спосіб вимірювання та інші технічні умови цих оголошень визначаються Офіційним тарифом оголошення.

Щомісячна квота офіційного оголошення

СТАТТЯ 71- (1) Місячна квота офіційних оголошень — це міра, яка формує основу швидкості, з якою офіційні оголошення, які, ймовірно, будуть опубліковані протягом місяця у публікації чи місці квоти, будуть розповсюджені в кожну з газет або сайтів новин в Інтернеті. в тому місці.

(2) При визначенні щомісячної квоти офіційних повідомлень газет; Враховуються такі фактори, як площа, чисельність працівників інтелектуальної діяльності, кількість фактичних продажів за день, спосіб розповсюдження-продажу, техніка та місця друку, кількість видань за місяць.

(3) При визначенні місячної офіційної рекламної квоти новинних інтернет-сайтів; Враховуються такі фактори, як кількість експертів, кількість контенту, кількість унікальних відвідувачів, кількість переглядів сторінки, тривалість перебування на сторінці та поширення офіційної реклами в облікових записах соціальних мереж.

(4) Квота офіційних оголошень і таблиці розподілу щодо розподілу офіційних оголошень, опублікованих між першим і останнім днями кожного місяця, надаються відповідним газетам або інтернет-сайтам новин, залежно від місця публікації чи квоти, після завершення операцій на кінець місяця.

Визначення кількості показників, що застосовуються

СТАТТЯ 72- (1) Основні показники, умови додаткових показників і ставки, які визначають місячну офіційну квоту оголошень газет або сайтів новин в Інтернеті, розташовані у другому та третьому розділах відповідно до місця видання або квоти.

(2) Загальна кількість індикаторів, що застосовуються; Визначається в результаті множення числа основних показників на коефіцієнти додаткових показників і додавання знайденого числа до числа основних показників.

Коефіцієнт офіційного оголошення

СТАТТЯ 73- (1) Коефіцієнт офіційної реклами виходить шляхом ділення кількості офіційних оголошень, опублікованих протягом місяця в певному мовленні або квотному місці, на загальну кількість показників, застосованих до газет або інтернет-сайтів новин, опублікованих у цьому місці та які мають право опублікувати.

Порядок визначення місячної посадової квоти

СТАТТЯ 74- (1) Щомісячна квота офіційної реклами газет або сайтів новин в Інтернеті розраховується шляхом множення загальної кількості застосованих до них показників на коефіцієнт офіційної реклами, який розраховується наприкінці кожного місяця.

квотний рахунок

СТАТТЯ 75- (1) Одномісячна офіційна рекламна квота газет або сайтів новин в Інтернеті розраховується на 30 днів. Одна тридцята частина від загальної кількості застосованих показників береться за основу при розрахунку одноденної квоти газет або сайтів новин в Інтернеті. Але якщо це вказано в декларації, яку вони подали відповідно до положень Закону № 5187, то для газет, які виходять не раз на тиждень, саме в ці дні, ця кількість береться 26.

(2) У випадках, коли з будь-якої причини необхідне офіційне оголошення менш ніж за місяць, кількість офіційних повідомлень для публікації визначається на основі щоденної квоти газет або сайтів новин в Інтернеті.

(3) Офіційні оголошення, опубліковані газетами чи новинними сайтами в Інтернеті протягом більше або менше місяця, вираховуються з їхньої квоти в наступному місяці або додаються до їхньої квоти.

(4) Газети та сайти новин в Інтернеті, які не публікують офіційні оголошення вчасно або утримуються від їх публікації, якщо немає обґрунтованої причини, не можуть вимагати ці залишки в наступні місяці, якщо вони не публікують офіційні оголошення в розмірі місячної офіційної рекламної квоти .

Виняток із застосування квоти для газет

СТАТТЯ 76- (1) На 12 місяців назад від загальноприйнятих газет, які мають право публікувати офіційні оголошення;

a) Щоденний фактичний продаж кожного випуску через дилера становить не менше 25.000 3,00, а площа не менше XNUMX квадратних метрів,

b) наймання принаймні вдвічі більшої кількості працівників інтелектуальної діяльності у своїх кадрах, пропорційно мінімальній кількості та обов’язках, визначених для Категорії 18, кваліфікація яких визначена в статтях 19 і 38 і включена в статтю 1,

c) Без шкоди для положення першого абзацу статті 51 Рада директорів має право видавати окрему офіційну квоту оголошення та таблицю розподілу для газет, незалежно від місця видання, або припинити цю практику для газет з більше 50.000 XNUMX щоденних продажів.

(2) Якщо фактичні щоденні продажі газети, включеної до таблиці, яка готується відповідно до першого абзацу, менші за 50.000 XNUMX, відповідна газета включається до таблиць квот і розповсюдження офіційного оголошення щодо місця її видання.

(3) Для включення до таблиці, яка буде підготовлена ​​відповідно до першого абзацу, газети повинні надати свої підписані запити до Органу. Якщо в результаті аудиту або перевірки буде встановлено, що умови виконано, ці газети включаються до відповідної таблиці з наступного місяця.

Оголошення для публікації на інтернет-сайтах новин у загальній категорії

СТАТТЯ 77- (1) Офіційні оголошення, які будуть опубліковані на сайтах новин в Інтернеті в Загальній категорії, є такими:

a) 9/6/1932 З підпунктом (2004) частини четвертої статті 114 Закону про виконавче провадження та банкрутство від 2 та 166 го Оголошення публікуються в межах другого абзацу ст.

b) 4/1/1961 Оголошення в межах останнього речення підпункту (213) частини першої статті 104 Закону про податковий порядок № 3 від

c) 8/9/1983 2886 Закону про Держтендер № 17 від го Оголошення публікуються відповідно до підпункту (2) частини першої статті.

ç) 4/11/1983 Оголошення, які будуть опубліковані в рамках четвертого абзацу статті 2942 Закону про експропріацію від 10 р.

d) 22/11/2001 Оголошення щодо випадків відсутності, анулювання прав власності та реєстрації, справ про спадщину та правонаступництво та надзвичайний термін позовної давності в статті 4721, зроблені в рамках Цивільного кодексу Туреччини від 713.

e) 9/6/2004 Оголошення в рамках третього абзацу статті 5187 Закону про пресу від і 18.

f) 5/3/2020 7223 Закону про безпечність продукції та технічні регламенти № 16 від го Оголошення в межах абзацу восьмого ст.

(2) Рада директорів уповноважена організувати окрему квоту офіційних оголошень і таблицю розподілу для офіційних оголошень, які публікуватимуться лише на сайтах новин в Інтернеті в Загальній категорії, незалежно від квоти, встановленої відповідно до меж провінції. адміністрування або припинити роботу цієї програми.

ЧАСТИНА П’ята

Періодичні видання для публікації офіційних оголошень

Глава перша

Загальні положення

сфера

СТАТТЯ 78- (1) Періодичні видання, які мають лише право публікувати рекламу або знаходяться в періоді очікування для отримання цього права, повинні відповідати положенням цього розділу. Крім того, положення частини першої застосовуються в міру їх відповідності.

зміст

СТАТТЯ 79- (1) У змісті періодичних видань, що входять до сфери дії цього розділу; Інші статті, такі як новини, колонки, статті, коментарі, дослідження, інтерв’ю, зображення, фотографії, графіка, карикатури тощо, вони повинні бути розміщені.

Частина друга

Умови щодо газет і журналів

Час очікування

СТАТТЯ 80- (1) Щоб газети та журнали отримали право публікувати офіційні оголошення, принаймні відповідно до часу публікації, починаючи з запиту на публікацію;

a) 1 із тих, що публікуються раз на тиждень або частіше,

б) 15 з тих, що публікуються кожні 9 днів,

в) 6 із тих, що публікуються щомісяця,

ç) 2 з тих, що виходять кожні 3 місяці,

г) 3 з тих, що публікуються щокварталу,

номер мають бути опубліковані.

(2) Публікація діапазон Офіційні оголошення не публікуються в газетах і журналах довше 3 місяців.

Спеціальний випуск

СТАТТЯ 81- (1) Офіційна реклама максимум 2 спеціальних випусків може бути надана газетам і журналам, які публікують спеціальні випуски протягом періоду очікування.

Мінімальний персонал

СТАТТЯ 82- (1) На мінімальних посадах ідейного працівника газет і журналів обов’язкова наявність не менше 1 відповідального керівника (менеджера редакції) та 1 репортера.

Мінімальна площа

СТАТТЯ 83- (1) Площа газет і журналів має становити не менше 1,40 кв.

Безперервність в ефірі

СТАТТЯ 84- (1) У деклараціях, поданих газетами та журналами згідно із Законом № 5187, в періодах вони повинні бути опубліковані.

(2) Газети та журнали, які мають право публікувати офіційну рекламу та виходять не рідше одного разу на місяць або частіше, можуть поєднувати 1 номери протягом одного року, але не більше 2 разу.

Обов'язок доставки

СТАТТЯ 85- (1) Газети та журнали, незалежно від того, містять вони рекламу чи ні, повинні доставляти принаймні 2 номери кожного випуску, включаючи додатки, до відділень Агентства, а сторінки цих номерів – Агентству у форматі файлів, визначеному Агентством. , через İLANBIS. В іншому випадку виключається зі списку періодичних видань.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Умови щодо сайтів новин в Інтернеті

Час очікування

СТАТТЯ 86- (1) Для того, щоб сайти новин в Інтернеті отримали право публікувати офіційні оголошення, період очікування, який вони підлягатимуть після їх запиту на публікацію, становить 30 днів.

Безперервність в ефірі

СТАТТЯ 87- (1) Інтернет-сайти новин зобов’язані продовжувати трансляцію безперервно, за винятком форс-мажорних обставин і правових обмежень.

Мінімальний персонал

СТАТТЯ 88- (1) Обов’язковим є найняти щонайменше 1 відповідального керівника (редактора) та 1 репортера на мінімальну посаду громадського працівника інтернет-сайтів новин.

Мінімум вмісту

СТАТТЯ 89- (1) Інтернет-сайти новин повинні публікувати принаймні 30 матеріалів щомісяця.

(2) Обов’язковим є включення інформації про дату та час у новини та колонки у змісті сайтів новин в Інтернеті. На сайтах новин в Інтернеті дата й час першого представлення вмісту та інформація про наступне оновлення вказуються у вмісті таким чином, що не змінюються щоразу, коли до нього звертаються.

Вихідні дані та контактна інформація

СТАТТЯ 90- (1) На сайтах новин в Інтернеті обов’язковим є вихідні дані під заголовком повідомлення, до якого користувачі можуть отримати доступ безпосередньо з головної сторінки. Під цією назвою; Якщо власником видання є фізична особа, якщо це юридична особа, то юридична особа, якщо вона є, фірмове найменування та представник юридичної особи, якщо є, видавець, відповідальний керівник (редактор), місце управління, контактний телефон, адреса корпоративної електронної пошти, адреса ЄЕСТ та місце Інформація про постачальника обов’язкова.

(2) Інтернет-сайти новин; У разі зміни власника видання, представника юридичної особи, видавця, якщо такий є, відповідального керівника (редактора) та місця керування, обов’язково не пізніше першого робочого дня повідомити про це Установу під розписку та оформити необхідні зміни під заголовком повідомлення в той же день.

Зобов'язання зберігати вміст

СТАТТЯ 91- (1) Сайти новин в Інтернеті зобов’язані подавати вміст, який вони зберігають відповідно до статті 5187 Закону № 10, на запит Органу для того, щоб дозволити перегляд.

ЧАСТИНА ШОСТА

Ревізії та звіти контрольної ради

Глава перша

Загальні принципи

Загальні положення

СТАТТЯ 92- (1) Газета чи сайт новин в Інтернеті, які мають право публікувати офіційні оголошення або які підлягали періоду очікування для отримання цього права, перевіряються принаймні один раз на 2 роки.

(2) При визначенні 2-річного періоду, зазначеного в першому абзаці, для газет або інтернет-сайтів новин, які підлягали періоду очікування, береться до уваги остання зазначена дата початку періоду очікування відповідної газети або інтернет-сайту новин.

(3) Проміжні перевірки газет та сайтів новин в Інтернеті, які перебувають у періоді очікування, за підписаним запитом або безпосередньо відповідно до потреби; Перевірки в кінці періоду очікування також проводяться за підписаними запитами газет та сайтів новин в Інтернеті.

(4) З метою збору інформації та документів, які стануть основою для визначення того, чи мають газети та сайти новин в Інтернеті право публікувати офіційні оголошення, чи було це право порушено чи право на публікацію припинено, контрольні комісії є встановлені, яким доручається лише визначити ситуацію, якщо це необхідно. Якщо це буде визнано за необхідне в результаті заперечень проти звітів, які вони готуватимуть, можуть бути створені контрольні ради, до складу яких будуть призначені члени, які не брали участі в попередньому комітеті.

(5) Газети, журнали чи сайти новин в Інтернеті, які мають право публікувати офіційні оголошення або які підлягали періоду очікування для отримання цього права, також можуть бути перевірені, якщо це буде визнано за необхідне.

Визначення кандидатів у журналісти

СТАТТЯ 93- (1) Кандидати в члени контрольних рад журналістів визначаються Радою директорів у грудні терміном на 2 роки з числа тих, хто має прес-картку експерта та рекомендовані Генеральним директором.

(2) Кандидати, які визнані неспроможними виконувати обов’язки, замінюються новими, призначеними в такому ж порядку.

(3) Особи, які займали посади в контрольних радах у попередні роки, можуть знову бути кандидатами в члени. Вихід працівника інтелігенції на пенсію не заважає йому бути кандидатом у члени контрольної ради.

Створення та уповноваження контрольних рад

СТАТТЯ 94- (1) Генеральна дирекція уповноважена заснувати достатню кількість контрольних рад для задоволення потреб, а також забезпечити роботу цих рад незалежно від часу та місця.

(2) Контрольні ради для нагляду за газетою чи новинними сайтами в Інтернеті та нові контрольні ради, які утворюються у разі потреби, складаються з 1 посадових осіб установи, 1 голови та 2 члена, які призначаються Генеральним директором. У разі необхідності до складу цієї комісії як працівник інтелектуальної діяльності може бути включений 1 журналіст з прес-карткою.

Обов'язки та повноваження контрольних рад

СТАТТЯ 95- (1) Обов'язки контрольних рад; Він повинен перевірити та визначити, чи періодичні видання, пов’язані з офіційними оголошеннями та рекламою, вчасно та повністю виконують обов’язки та вимоги, покладені цим Регламентом.

(2) Роботи, які контрольні комісії уповноважені виконувати для цілей, зазначених у першому абзаці основні з них Це виглядає наступним чином:

a) Під час перевірок збирати інформацію щодо персоналу газет, кількості накладів, списку розповсюдження дилерам, кількості продажів і повернень, а також, якщо такі є, продажів за підпискою; перевіряти роботу та записи друкарні, дистриб'юторських установ, а також дочірніх і кінцевих дилерів, пов'язаних із цими установами, а також місць продажу паперу; Для контролю вмісту архіву.

б) сайти новин в Інтернеті; Вивчати всі види інформації та документів про персонал, хостинг-провайдера, вміст, який вони публікують, і інформацію про трафік користувачів.

в) отримати інформацію та документи, які можуть їм знадобитися, від офіційних установ і організацій, а також від фізичних і юридичних осіб щодо предмета нагляду.

ç) Проводити всілякі дослідження та експертизи для виконання покладених на них обов'язків відповідно до цього Регламенту, отримувати будь-яку інформацію та документи щодо інспекції, коли це необхідно.

витрати на аудит

СТАТТЯ 96- (1) Процедури та принципи щодо добових та проїздних, які виплачуються членам контрольної ради, визначаються Генеральною асамблеєю.

(2) Добові та відрядні члени контрольних рад, призначених для перевірок періодичних видань;

a) Під час інспекцій, проведених ex officio, Орган,

b) Відповідні газети чи сайти новин в Інтернеті під час інспекцій, проведених на запит, а також під час проміжних і остаточних інспекцій,

по Платна.

(3) У разі повідомлення та скарги витрати на перевірку оплачує особа, яка подала повідомлення та скаргу до перевірки.

(4) У випадку, якщо перевірка не може бути проведена або триває більше одного дня з вини газети чи інтернет-сайтів новин, різницю у витратах оплачує відповідна газета чи інтернет-сайти новин.

(5) У випадках, коли газети або сайти новин в Інтернеті вимагають проведення аудиту, Уповноважений орган запитує витрати на аудит не пізніше ніж протягом 5 робочих днів після реєстрації запиту. Після перерахування коштів аудиту на банківський рахунок протягом 15 робочих днів, визначених у розпорядженні Органу, аудит проводиться протягом 15 робочих днів.

(6) У випадках, коли витрати на перевірку оплачуються газетами або новинними інтернет-сайтами, з огляду на те, чи має відповідна газета чи інтернет-сайт новин право публікувати це чи він перебуває на період очікування, про період між закінченням період у письмовій інструкції, яку необхідно сплатити, та дату сплати суми витрат Застосовуються відповідні положення цього Регламенту.

Перешкоди для виконання обов'язків

СТАТТЯ 97- (1) Члени контрольної комісії журналістів не можуть брати участь у перевірці газет чи сайтів новин в Інтернеті, з якими вони пов’язані.

(2) щит управління Якщо є звинувачення у ворожнечі на основі документів між його членами та перевіреним періодичним виданням, Генеральна дирекція має провести повторну перевірку газети чи сайту новин в Інтернеті шляхом створення нової контрольної ради, якщо необхідно, протягом 10 робочих днів.

(3) У результаті розслідування, яке має бути проведене, застосування інших засобів правового захисту проти газет або сайтів новин в Інтернеті, де твердження про ворожнечу визнано необґрунтованими, не перешкоджає вживанню заходів відповідно до статті 195 Закон № 49.

(4) До складу наглядової ради не можуть входити власники газет чи новинних сайтів в Інтернеті, представники юридичних осіб, якщо такі є, а також їхні подружжя та родичі по родині до третьої лінії зв’язку.

Чіткість контролю та аудиту

СТАТТЯ 98- (1) Для того, щоб забезпечити здійснення контролю та перевірок;

а) газети; місце адміністрування, будівлі та зони обслуговування, в яких вони працюють, друкарні, де вони друкуються, постачальники, у яких купується папір, який вони використовують у процесі друку, дилери, що здійснюють розповсюджувальний бізнес,

б) сайти новин в Інтернеті; місце управління, будівлі та службові зони, в яких вони працюють,

її відповідальний за дотримання часу.

Наявність та надання документів

СТАТТЯ 99- (1) Газети; Він зобов’язаний зберігати всілякі документи, такі як транспортні накладні, рахунки-фактури, контракти, пов’язані з друкарнею, де вони надруковані, продавцями, у яких купується папір, дилерами, які займаються розповсюдженням, та особами, пов’язаними з продажем передплатників, та вжити заходів щодо забезпечення надання цих документів та інформації щодо них.

(2) На додаток до зберігання всіх видів документів, таких як договори та рахунки, щодо хостинг-провайдера сайтів новин в Інтернеті, обов’язковим є вжиття заходів для забезпечення надання цих документів та інформації щодо цих документів.

Експертиза архіву

СТАТТЯ 100- (1) На вимогу контрольних комісій, щоб дозволити перевірку;

a) Газети повинні мати готові збірки щонайменше за останні 2 роки та надрукувати шаблони для кожної сторінки 3 останніх виданих номерів,

б) Інтернет-сайти новин мають принаймні 2 роки вмісту,

уявлення повинен.

Елементи керування блокуванням

СТАТТЯ 101- (1) Право на публікацію газети чи інтернет-сайту новин, які перешкоджають перевіркам, що проводяться контрольними органами, призупиняється. Навіть якщо буде вирішено поновити право на публікацію шляхом аудиту за заявою відповідної газети чи інтернет-сайту новин, процес компенсації за період, коли право на публікацію призупинено, не застосовуватиметься.

Частина друга

Звіти контрольної ради

Звіти та підписи контрольної ради

СТАТТЯ 102- (1) Генеральна дирекція уповноважена визначати форму звітів контрольної ради відповідно до мети та потреб аудиту.

(2) Усі члени Правління повинні бути присутніми на такому аудиті та підписати звіт. У разі відмови від підписання член або члени, які утрималися, обов’язково роблять на протоколі примітку з поясненням причин відмови. В іншому випадку звіт вважається недійсним.

(3) У таких випадках нова контрольна рада, яка має бути сформована, крім члена/членів відповідної газети чи інтернет-сайтів новин, що спричиняє визнання вищезазначеного звіту недійсним, повинна бути перевірена протягом 10 робочих днів, і будь-який член/члени контрольної ради, які спричинили визнання звіту недійсним, підлягають перевірці. Гонорар контрольної ради не сплачується.

(4) У випадку, якщо будь-який із членів має виправдання або не бере участі в раді таким чином, що перешкоджає проведенню аудиту, член для участі в раді належним чином визначається з числа кандидатів у члени.

(5) У звітах контрольних комісій, що пояснюють результати перевірок, на підставі документів чітко зазначається, чи відповідають періодичні видання кваліфікації, визначеній згідно з цим Положенням, і чи виконують вони покладені на них обов’язки.

Транзакції та тривалість для звітів

СТАТТЯ 103- (1) Контрольні комісії, призначені Генеральним директором, повинні видавати звіти щодо призначення протягом 15 робочих днів не пізніше, ніж після завершення аудиту або аудитів, і записувати їх у документи установи в додатку до підготовленого супровідного листа. головою.

(2) Результати звітів, наданих до Агентства таким чином, передаються до Генеральної дирекції після проведення необхідних перевірок не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту надходження до Дирекції контролю.

(3) У разі вагань Генеральна дирекція може запросити додатковий звіт або прийняти рішення щодо ситуації, оцінивши її відповідно до питань, які вона має вирішити. Орган Генеральної дирекції не пізніше ніж протягом 2 робочих днів передає зазначені звіти до Управління оголошень або Управління контролю, залежно від їх зацікавленості.

(4) Операції щодо звітів, переданих Генеральною дирекцією, виконуються не пізніше ніж протягом 15 робочих днів.

(5) За запитом копія звіту може бути надана періодичному виданню, яке контролює Генеральна дирекція.

Заперечення проти звітів

СТАТТЯ 104- (1) Газети або сайти новин в Інтернеті контрольними радами;

а) Його формування з точки зору процедури,

b) Зміст звітів, які він готує,

c) Рішення, які приймаються на основі їхніх звітів,

Карс Заявлені заперечення вирішуються в порядку, визначеному положеннями цього Положення про контрольні ради.

Вирішення заперечень

СТАТТЯ 105- (1) У разі заперечень щодо змісту звітів контрольної ради Генеральна дирекція може доручити іншій контрольній раді провести повторну перевірку газети чи сайту новин в Інтернеті протягом 20 днів, щодо заперечень проти рішень, прийнятих на основі звітів контрольної ради.

(2) Заперечення проти рішень, прийнятих щодо підготовлених звітів та аудиторських звітів контрольних рад, які планується сформувати Радою директорів, розглядаються та вирішуються Радою директорів. За запитом Рада директорів також заслуховує власника газети чи сайту новин в Інтернеті, якщо вважає за потрібне.

Повідомлення компетентних органів

СТАТТЯ 106- (1) Про випадки корупції, про які Генеральна дирекція установи дізнається під час виконання завдання, повідомляється компетентним органам.

СІМНА ЧАСТИНА

Рішення про впровадження цього Положення

Глава перша

Загальні принципи

Загальні положення про рішення

СТАТТЯ 107- (1) Відповідно до положень цього Регламенту; Право на публікацію або щомісячне офіційне оголошення квотних транзакцій визначається та приймається в результаті перевірки, розслідування та розслідування різних звітів екзаменаційної чи контрольної комісії або записів İLANBIS.

(2) Той факт, що порушення законодавства не можна було виявити заздалегідь і вчасно, не перешкоджає вживанню заходів і санкцій у цьому відношенні.

(3) Залік провадиться щодо офіційних повідомлень, опублікованих газетами чи новинними сайтами в Інтернеті під час порушення законодавства.

(4) Якщо буде встановлено, що під час перевірок, зазначених у першому абзаці, порушення законодавства щодо газети чи новинних інтернет-сайтів тривають, право відповідного видання на публікацію офіційних повідомлень призупиняється.

(5) Той факт, що процес відрахування було застосовано до газет або інтернет-сайтів новин через порушення положень законодавства, не перешкоджає застосуванню санкцій відповідно до статті 195 Закону № 49.

(6) Копія рішень, прийнятих щодо газети чи інтернет-сайтів новин щодо порушення законодавства відповідно до цього Регламенту, разом із документами, на яких вони базуються, подається до Ради директорів для вжиття заходів відповідно до статті 195. Закону № 49. Після ухвалення рішення, прийнятого Радою директорів, санкція припинення офіційних оголошень і реклами застосовується відповідно до визначеного періоду.

(7) Положення статті 195 Закону № 49 не застосовуються до газети чи сайту новин в Інтернеті, які своєчасно повідомили про порушення положень законодавства.

(8) Рішення, прийняті відповідно до цього Регламенту, надсилаються до газети чи сайту новин в Інтернеті протягом 7 робочих днів.

(9) Стосовно офіційних повідомлень, обов’язок і повноваження розглядати та вирішувати всі види заявок, у тому числі третіх осіб, належить Генеральній дирекції. У разі конфлікту органом вирішення є Рада директорів.

(10) Заперечення проти рішень Ради директорів можуть бути подані Загальним зборам лише у випадках, коли це вимагає принципового рішення, і не пізніше ніж протягом 30 днів. Заперечення не призупиняють виконання.

Частина друга

Рішення головного офісу

Зміст рішень Генеральної дирекції

СТАТТЯ 108- (1) У рішеннях;

а) Метод визначення порушення або нових показників,

b) визначення, на яких ґрунтуються рішення,

c) Тривалість порушення, якщо таке було,

ç) Період компенсації або компенсації та сума, якщо така є,

d) У разі виявлення, дата відновлення права на публікацію,

e) Як і в якому органі чи органі може бути оскаржено рішення,

Йер отримує.

Продовження та завершення періоду очікування

СТАТТЯ 109- (1) У разі порушення будь-якої з умов, визначених Генеральною Асамблеєю протягом періоду очікування, період очікування подовжується на кількість днів, протягом яких сталися порушення.

(2) Дата завершення періоду очікування визначається в результаті перевірки, здійсненої за підписаним запитом газет або сайтів новин в Інтернеті, і оплати витрат на перевірку в кінці періоду очікування.

(3) Після закінчення періоду очікування, якщо умови, визначені Генеральною асамблеєю, виконуються, період очікування вважається завершеним.

(4) У випадку, якщо газета або сайти новин в Інтернеті подають запит після перевищення 15-місячного періоду, визначеного для перевірки або запиту на експертизу відповідно до статті 3, новий період очікування визначається додаванням часу, що минув, до періоду очікування.

Призупинення права на публікацію

СТАТТЯ 110- (1) Жодне офіційне оголошення не робиться в газеті чи на сайті новин в Інтернеті, право на публікацію яких призупинено, доки порушення не будуть усунені та це право не буде відновлено.

(2) Період, протягом якого право на публікацію призупинено, визначається як кількість днів від початку порушення, яке призвело до призупинення, до закінчення порушення.

Повторне продовження права на публікацію

СТАТТЯ 111- (1) Перевірка проводиться за підписаними заявами газет або сайтів новин в Інтернеті про усунення порушень, які спричинили призупинення прав на публікацію.

(2) У разі необхідності може бути створена контрольна рада щодо права публікації та може бути прийнято рішення про проведення перевірки. У цьому випадку газета або сайт новин в Інтернеті оплачує витрати на перевірку з моменту повідомлення про рішення про проведення перевірки. го зобов'язаний сплатити відповідно до ст.

(3) Якщо встановлено, що порушення, яке призвело до призупинення права на публікацію, було усунуто за результатами офіційного визначення або перевірки в першому абзаці або перевірки, яка буде проведена відповідно до другого абзацу, право на публікацію продовжує діяти з цієї дати.

(4) Дата підписаної заяви в першому абзаці є датою, коли лист, що містить заяву, зареєстровано в документах Установи.

Процедури заліку та компенсації

СТАТТЯ 112- (1) Сума, що відповідає офіційним оголошенням, опублікованим газетою чи новинними сайтами в Інтернеті під час порушення законодавства, вираховується, а також компенсація за офіційні повідомлення, які вони мають право, але не можуть опублікувати.

(2) Операції заліку та компенсації здійснюються в наступні місяці понад половину місячної офіційної квоти оголошення відповідного видання на дату прийняття рішення щодо цих операцій, щоб запобігти віктимізації газет та сайтів новин в Інтернеті. Проте, якщо сума відрахування або компенсації перевищує 3-кратну місячну квоту офіційного оголошення на дату прийняття рішення цієї публікації, відрахування або компенсація здійснюється за всю квоту офіційного оголошення на дату прийняття рішення. Крім того, якщо процес відрахування для сайтів новин в Інтернеті в Загальній категорії пов’язаний з порушенням умов Загальної категорії, це стосується загальної квоти, інакше – у провінції. на основі застосовується в квоті.

(3) Заяви щодо заліків і компенсацій виконуються після того, як рішення, на яких вони базуються, стають остаточними.

(4) У разі наявності лише однієї газети чи сайту новин в Інтернеті, які мають право публікувати у виданні чи квотному місці, операції щодо відрахування;

a) Публікація офіційного оголошення, що дорівнює сумі відрахування для районних газет, в інших газетах, що видаються в центрі міста,

b) У газетах та на інтернет-сайтах новин, що виходять у центрі міста, офіційне оголошення припиняється на час порушення,

фасонний Прикладний.

Припинення права на видання

СТАТТЯ 113- (1) В рамках цього Регламенту;

a) Газети або сайти новин в Інтернеті, право на публікацію яких не відновлюється протягом 6 місяців з дати повідомлення про рішення щодо призупинення права на публікацію,

b) Газети, видання яких призупинено на більш ніж 1 місяців протягом року органами, уповноваженими законом, та сайти новин в Інтернеті, доступ до яких заблоковано,

в) Газети, які переривають своє видання більше ніж на 3 дні один за одним або з перервами протягом календарного року, за винятком Рамадану та Курбан-байраму,

ç) Інтернет-сайти новин, до вмісту яких неможливо отримати доступ протягом більше 7 днів поспіль або з перервами протягом календарного року, через їхню помилку або виправлення,

г) щоденні газети, пов’язані з публікацією офіційних повідомлень, які не доставляють друкований примірник випуску 10 до установи протягом календарного року,

д) нещоденні газети, пов’язані з публікацією офіційних повідомлень, які не доставляють друкований примірник номеру 5 до Установи протягом календарного року,

f) Газети чи журнали, друковані та електронні копії яких надійшли до Установи, є нереалістичними та такими, що вводять в оману, або випуски, які не вийшли в той же день, опубліковані пізніше,

g) Ім’я або доменні імена 26 го Газети або сайти новин в Інтернеті, які змінюють його всупереч процедурам і принципам статті,

ğ) Газети або сайти новин в Інтернеті, які перешкоджають контролю над контрольними радами у випадках, коли акт блокування призводить до засудження з остаточним судовим рішенням,

h) Журнали, які призупиняють свою публікацію або об'єднують 2 випуски більше одного разу в одному календарному році або збирають більше одного випуску в одному номері,

ı) Операції, здійснені в Установі, або подані заяви та документи 26/9/2004 Періодичні видання, які є злочином відповідно до Кримінального кодексу Туреччини № 5237 та спеціальних кримінальних законів,

i) Періодичні видання, які повідомляють Орган про те, що вони відмовилися від права на публікацію,

j) Інтернет-сайти новин у разі виявлення порушення статті 63,

офіційний Термін дії права на розміщення оголошень і оголошень.

Винятки з права на публікацію санкцій

СТАТТЯ 114- (1) Порушення конституційного порядку та функціонування цього порядку в Кримінальному кодексі Туреччини № 5237 через зміст періодичних видань, пов’язаних з публікацією офіційних повідомлень або дій привілейованих фізичних або юридичних осіб, більшість їх партнерів, або представника юридичної особи, якщо такий є, або 12/4/1991 У разі порушення кримінальної справи за фактами вчинення злочинів, передбачених Законом про боротьбу з тероризмом № 3713 від № 195, право на публікацію офіційних повідомлень і реклами на строк не більше строку, встановленого статтею 49 ст. Закон № XNUMX за поданням Генеральної дирекції припинено. Вчинення дій згідно з цим пунктом не є перешкодою для повторної обробки. За результатами розгляду судового позову приймається рішення про припинення права на виготовлення, залік або публікацію офіційних оголошень та реклами відповідно до положень цього Положення.

(2) У разі порушення кримінальної справи щодо будь-якої з осіб, оголошених у штаті працівників інтелектуальної діяльності, у межах злочинів, зазначених у першому абзаці, така особа або особи за письмовим повідомленням Установи повинні бути звільнений за штатною чисельністю протягом 5 робочих днів з дня повідомлення в періодичному виданні адресату письмового повідомлення. В іншому випадку право на видання відповідного періодичного видання припиняється відповідно до положень цього Положення.

Заперечення проти рішень Генеральної дирекції

СТАТТЯ 115- (1) Газета або веб-сайт новин в Інтернеті, які були повідомлені про рішення Генеральної дирекції, можуть оскаржити Раду директорів протягом 10 робочих днів. При розрахунку строку за основу береться дата надходження листа-заперечення до реєстру Установи.

(2) Якщо Рада директорів визнає заперечення обґрунтованими, файл надсилається до Генеральної дирекції для вжиття необхідних заходів.

(3) Якщо проти рішення Генеральної дирекції немає заперечень або заперечення не зроблено вчасно, або остаточне заперечення не прийнято Радою директорів, рішення стає остаточним.

(4) Газети або сайти новин в Інтернеті зобов’язані подавати свої заперечення щодо прийнятих щодо них рішень до Органу в окремих листах для кожного рішення Генеральної дирекції.

(5) Строки, зазначені в цій статті, починаються з першого робочого дня після повідомлення про рішення.

Глава восьма

Різні та заключні положення

Комісійна ставка установи

СТАТТЯ 116- (1) Ставка комісії, що застосовується до офіційних оголошень і реклами, а також спеціальної реклами та реклами, становить 15%.

Посередницька роль губернаторств

СТАТТЯ 117- (1) Операції щодо офіційних оголошень у місцях, виключених з-під юрисдикції Органу рішенням Генеральної Асамблеї, здійснюються губернаторствами із застосуванням відповідних положень цього Регламенту.

Скасовано регулювання

СТАТТЯ 118- (1) 5/10/2016 Скасовано офіційні оголошення та оголошення, опубліковані в офіційному віснику від 29848 р., а також Положення про періодичні видання для їх видання.

Виняток загону

Тимчасове значення 1- (1) 20 цього Регламенту го положення частини другої статті, щодо подружжя 1/1/2023 Це не стосується працівників громадської думки, які були повідомлені Установі через İLANBİS до дати дати.

право на публікацію

Тимчасове значення 2- (1) Якщо газети, які мають право публікувати офіційні повідомлення, не виконують положень цього Регламенту, їх право на публікацію призупиняється.

Перехідні положення

Тимчасове значення 3- (1) Доки положення цього Регламенту не набудуть чинності, продовжується застосування відповідних положень Регламенту, який було скасовано статтею 118.

Перехідні положення щодо інтернет-сайтів газет, які публікують офіційну рекламу

Тимчасове значення 4- (1) Інтернет-сайти новин, повідомлені Уповноваженому органу газетами, які мають право публікувати офіційні оголошення до публікації цього Регламенту, 31/3/2023 За умови виконання положень цього Регламенту щодо загальних та інтернет-сайтів новин, за винятком вимог щодо мінімального трафіку, вони зможуть скористатися перевагами офіційних оголошень, які будуть опубліковані на сайтах інтернет-новин після 1 відповідно до квотних місць. , без періоду очікування. однак, 30/9/2023 Право публікувати офіційну рекламу сайтів новин в Інтернеті, які не відповідають вимогам щодо мінімального трафіку

(2) Відповідно до положення першого абзацу 6-місячний період щодо додаткового показника не застосовується до новинних інтернет-сайтів, які отримали право публікувати офіційні оголошення.

(3) Сайти новин в Інтернеті, які мають право публікувати офіційні оголошення відповідно до першого абзацу, мають припинити своє право публікувати офіційні оголошення, якщо право власності на трансляцію та їхні права на публікацію офіційних оголошень передаються протягом 2 років або їхні доменні імена передаються змінено.

(4) Інтернет-сайти новин, повідомлені Уповноваженому органу газетами, які мають право публікувати офіційні оголошення до публікації цього Регламенту, 31/3/2023 За умови, що вони подадуть підписану заявку до дати офіційного оголошення, вони включаються до розділу списку періодичних видань лише щодо сайтів новин в Інтернеті, на яких можна розміщувати офіційні оголошення, без періоду очікування.

Перехідні положення щодо новинних інтернет-сайтів газет, які підпадають під час очікування для отримання права на публікацію офіційних оголошень.

Тимчасове значення 5- (1) Сайти новин в Інтернеті, про які газети повідомили Уповноважений орган до дати публікації цього Регламенту, які підлягають періоду очікування, щоб отримати право публікувати офіційні оголошення, повинні бути подані разом із підписаною заявою протягом 60 днів не пізніше, з дати повідомлення про рішення про те, що газета завершила період очікування та отримала право публікувати офіційні оголошення. За умови, що вони повністю виконують положення цього Регламенту щодо сайтів новин в Інтернеті, вони отримають переваги від офіційні оголошення, які будуть опубліковані на сайтах новин в Інтернеті відповідно до їх квотних місць без періоду очікування.

(2) Сайти новин в Інтернеті, які мають право публікувати офіційні оголошення відповідно до першого абзацу, мають припинити своє право публікувати офіційні оголошення, якщо право власності на трансляцію та їхні права на публікацію офіційних оголошень передаються протягом 2 років або їхні доменні імена передаються змінено.

Перехідні положення щодо інтернет-сайтів газет і журналів, які публікують офіційну рекламу

Тимчасове значення 6- (1) Інтернет-сайти новин, що належать газетам і журналам, які мають право публікувати офіційну рекламу, 31/3/2023 За умови виконання положень цього Регламенту щодо сайтів новин в Інтернеті, які транслюють лише офіційну рекламу, за умови подання підписаної заявки до дати подання заявки, вони будуть включені до розділу переліку періодичних видань, які дозволяють лише офіційні оголошення після 1 без періоду очікування.

сила

СТАТТЯ 119- (1) Цей Регламент;

а) Частина перша частини першої, 20, 26, 31, 94, 118, 119 і 120 го з тимчасовою статтею 1, тимчасовою статтею 3, тимчасовою статтею 4 і тимчасовою статтею 6 го на дату публікації статті,

б) підпункт (а) частини другої статті 29 1/7/2023 на,

в) Стаття 28 1/1/2024 на,

ç) Якщо є інші положення 1/4/2023 на,

сила Він входить.

виконавчий

СТАТТЯ 120- (1) Положення цього Регламенту виконує генеральний директор рекламної установи в пресі.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ОФІЦІЙНИХ ОГОЛОШЕНЬ ТА РЕКЛАМИ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ

СТАТТЯ 1- Внесено зміни до підпунктів (b), (f) та (ğ) абзацу першого статті 12 Регламенту електронного прийому та розповсюдження офіційних повідомлень і реклами, опублікованого в офіційному віснику від 1 під номером 2017. наступним чином.

«b) İLANBİS (Інформаційна система реклами): інформаційна система, в якій офіційні оголошення та реклама отримуються в електронному вигляді від рекламодавців, їх розповсюдження в періодичних виданнях, а також процедури щодо кваліфікації та обов’язків, покладених на періодичні видання Генеральною асамблеєю установа,

«f) Періодичні видання: газети, журнали та сайти новин в Інтернеті, пов’язані з публікацією офіційних оголошень і реклами,»

«ğ) Інструкція щодо публікації: Інтерфейс ILANBIS, де міститься інформація щодо публікації оголошень та реклами, крім сфери офіційних повідомлень, а також назва, номер і стаття закону, указу Президента та розпорядження, що передбачає їх публікацію, де та скільки разів і відповідно до якого законодавства обробляються офіційні повідомлення, надіслані до Органу, »

СТАТТЯ 2- В абзаці першому статті 7 цього ж Положення словосполучення «у додатку-2» замінено на «у додатку-2 та додатку-3», а словосполучення «з урахуванням його вказівки» — на «відповідно до його вказівки». .

СТАТТЯ 3- У абзаці першому статті 8 цього ж Положення словосполучення «визначається Радою Міністрів» замінено на «визначається рішенням Президента».

СТАТТЯ 4- До абзаців другого та третього статті 12 цього ж Положення внесено такі зміни.

«(2) Офіційні оголошення, надіслані через İLANBIS, повинні відображатися в загальних випусках газет і на сайтах новин в Інтернеті по всій Туреччині, якщо не зазначено інше.

(3) Періодичні видання повинні своєчасно публікувати офіційні оголошення. Відповідальність за офіційні оголошення та рекламу, які не опубліковані вчасно, а також офіційні оголошення, які не опубліковані в загальних виданнях або показані по всій Туреччині, несе відповідне періодичне видання.

СТАТТЯ 5- До абзаців другого та четвертого статті 13 цього ж Положення внесено такі зміни.

«(2) Приватні повідомлення та реклама, крім офіційних оголошень та реклами, за які відповідає Агентство, публікуються в газетах, журналах або на веб-сайтах новин у списку періодичних видань на веб-сайті Агентства відповідно до побажань рекламодавців».

«(4) Незважаючи на те, що це офіційне оголошення, якщо рекламодавці віддають перевагу газеті чи сайту новин в Інтернеті, сторінці, колонці чи розташуванню або вимагають спеціального набору, аранжування та графіки, у поточному тарифі на ціну офіційного оголошення, визначеному Президентом Республіки , Застосовуються спеціальні тарифи на оголошення та рекламу, зазначені в абзаці третьому, за умови, що вони не нижчі за вказану ціну за одиницю стовпця або сантиметр».

СТАТТЯ 6- Фразу «додрукарська підготовка та друкарські процеси» в абзаці третьому статті 14 цього ж Положення було змінено на «друк або підготовка до видання та ці процеси».

СТАТТЯ 7- У першому абзаці статті 16 цього ж Регламенту словосполучення «Рада міністрів» замінено на «За рішенням Президента», а словосполучення «Положення про офіційні повідомлення та рекламу та періодичні видання для їх трансляції» змінено на "Положення про офіційні оголошення та рекламу".

СТАТТЯ 8- До Додатку-1 та Додатку-2 цього ж Регламенту внесено зміни та додано Додаток-3 цього ж Регламенту.

СТАТТЯ 9- Ця постанова набирає чинності з 1.

СТАТТЯ 10- Виконання положень цього Положення здійснює генеральний директор Закладу пресової реклами.

Положення про внесення змін до Положення про прийом і розповсюдження офіційних повідомлень і реклами в електронному середовищі

СТАТТЯ 1- Внесено зміни до підпунктів (b), (f) та (ğ) абзацу першого статті 12 Регламенту електронного прийому та розповсюдження офіційних повідомлень і реклами, опублікованого в офіційному віснику від 1 під номером 2017. наступним чином.

«b) İLANBİS (Інформаційна система реклами): інформаційна система, в якій офіційні оголошення та реклама отримуються в електронному вигляді від рекламодавців, їх розповсюдження в періодичних виданнях, а також процедури щодо кваліфікації та обов’язків, покладених на періодичні видання Генеральною асамблеєю установа,

«f) Періодичні видання: газети, журнали та сайти новин в Інтернеті, пов’язані з публікацією офіційних оголошень і реклами,»

«ğ) Інструкція щодо публікації: Інтерфейс ILANBIS, де міститься інформація щодо публікації оголошень та реклами, крім сфери офіційних повідомлень, а також назва, номер і стаття закону, указу Президента та розпорядження, що передбачає їх публікацію, де та скільки разів і відповідно до якого законодавства обробляються офіційні повідомлення, надіслані до Органу, »

СТАТТЯ 2- В абзаці першому статті 7 цього ж Положення словосполучення «у додатку-2» замінено на «у додатку-2 та додатку-3», а словосполучення «з урахуванням його вказівки» — на «відповідно до його вказівки». .

СТАТТЯ 3- У абзаці першому статті 8 цього ж Положення словосполучення «визначається Радою Міністрів» замінено на «визначається рішенням Президента».

СТАТТЯ 4- До абзаців другого та третього статті 12 цього ж Положення внесено такі зміни.

«(2) Офіційні оголошення, надіслані через İLANBIS, повинні відображатися в загальних випусках газет і на сайтах новин в Інтернеті по всій Туреччині, якщо не зазначено інше.

(3) Періодичні видання повинні своєчасно публікувати офіційні оголошення. Відповідальність за офіційні оголошення та рекламу, які не опубліковані вчасно, а також офіційні оголошення, які не опубліковані в загальних виданнях або показані по всій Туреччині, несе відповідне періодичне видання.

СТАТТЯ 5- До абзаців другого та четвертого статті 13 цього ж Положення внесено такі зміни.

«(2) Приватні повідомлення та реклама, крім офіційних оголошень та реклами, за які відповідає Агентство, публікуються в газетах, журналах або на веб-сайтах новин у списку періодичних видань на веб-сайті Агентства відповідно до побажань рекламодавців».

«(4) Незважаючи на те, що це офіційне оголошення, якщо рекламодавці віддають перевагу газеті чи сайту новин в Інтернеті, сторінці, колонці чи розташуванню або вимагають спеціального набору, аранжування та графіки, у поточному тарифі на ціну офіційного оголошення, визначеному Президентом Республіки , Застосовуються спеціальні тарифи на оголошення та рекламу, зазначені в абзаці третьому, за умови, що вони не нижчі за вказану ціну за одиницю стовпця або сантиметр».

СТАТТЯ 6- Фразу «додрукарська підготовка та друкарські процеси» в абзаці третьому статті 14 цього ж Положення було змінено на «друк або підготовка до видання та ці процеси».

СТАТТЯ 7- У першому абзаці статті 16 цього ж Регламенту словосполучення «Рада міністрів» замінено на «За рішенням Президента», а словосполучення «Положення про офіційні повідомлення та рекламу та періодичні видання для їх трансляції» змінено на "Положення про офіційні оголошення та рекламу".

СТАТТЯ 8- До Додатку-1 та Додатку-2 цього ж Регламенту внесено зміни та додано Додаток-3 цього ж Регламенту.

СТАТТЯ 9- Ця постанова набирає чинності з 1.

СТАТТЯ 10- Виконання положень цього Положення здійснює генеральний директор Закладу пресової реклами.

Günceleme: 01/02/2023 05:47

Подібні оголошення

Першим залиште коментар

залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікований.


*